Legeforeininga og 180 studentar saksøkjer staten

180 legestudentar ventar på å få godkjent utdanninga si.

NPK-NTB
Publisert

Legeforeininga saksøkjer staten og krev at legar utdanna i Danmark skal få godkjent turnusåret sitt som ein del av spesialistutdanninga sin første del i Noreg.

Bakgrunnen for søksmålet er reglane i EØS-retten om rørslefridom av arbeidstakarar og etableringsretten. Legeforeininga sende stemninga på vegner av 180 legestudentar natt til tysdag.

– Når staten nektar desse legane godkjenning, bryt dei EØS-retten, seier president Anne-Karin Rime i Legeforeininga til NRK.

Helse- og omsorgsdepartementet har så langt ikkje svart på spørsmål frå kanalen.

– Departementet har ikkje motteke søksmålet. Det vil bli behandla på vanleg måte når det kjem, skriv statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i ein e-post.

Tidlegare har Helsedepartementet argumentert med at den danske turnusen er å rekne som ein del av grunnutdanninga for medisinstudentar i Danmark, og at den danske turnusperioden derfor ikkje kan samanliknast med turnusen studentane går gjennom under den første delen av spesialiseringa i Noreg.

Søksmålet vart først varsla allereie i juli i fjor.