For første gong får HVL mannlege helsesjukepleiarar

For første gong i Høgskulen på Vestlandet (HVL) si historie vil det vere mannlege studentar på helsesjukepleiarstudiet.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

På studiet i helsesjukepleie ved Høgskulen på Vestlandet, vil det for første gong vere mannlege studentar ved semesterstart.

Det skriv NRK Vestland.

– Det er gledeleg at det er mannlege søkjarar som har kome inn. Det er svært ønskjeleg frå vår side, seier Georg Førland, instituttleiar for Institutt for helse- og omsorgsvitskap.

«Helsesyster» ekskluderande?

Ifølgje Førland er det samansett kvifor det ikkje er fleire menn på studiet.

– Det kan vere fordi ein tidlegare brukte tittelen «helsesyster» som kunne verke ekskluderande. I tillegg er det eit vanskeleg studie å kome inn på, med mykje konkurranse, seier han.

I 2019 vart tittelen kjønnsnøytral.

28 av 5018

På landsbasis viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) at det i 2021 var 36 mannlege helsesjukepleiarar, samanlikna med 7162 kvinner. Av desse var 28 menn og 4990 kvinner i arbeid.

– Vi må vere meir offensive i rekrutteringa av mannlege studentar innanfor helse- og omsorgstenester generelt, seier Førland.

Hummam Bhutta, Wala Jibril og Ayusha Awan. Foto: Birgitte Vågnes Bakken