Bruken av sovemedisin har dobla seg blant ungdom

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

3,7 prosent av ungdom bruker no middel fått av lege for å kunne sove betre, skriv NRK. Enkelte sovemiddel vart 1. januar 2020 reseptfrie.

Børge Sivertsen er seniorforskar hjå Folkehelseinstituttet. Foto: FHI

Det finst ikkje ei enkel forklaring på auken, men søvnforskar Børge Sivertsen ved Folkehelseinstituttet (FHI) peikar på to moglege forklaringar.

– Det har nok vorte ei større openheit rundt søvnproblem. Fleire får behandling for det. Men så har nok òg terskelen vorte litt lågare for å skrive ut sovemiddel, seier Sivertsen.

Problematisk

Han fortel vidare at FHI ikkje er udelt positive til at sovemedisinbruken i denne aldersgruppa aukar. Det er ein alder der søvnen blir endra mykje.

– Det er problematisk at ein byrjar å medisinere denne aldersgruppa i så stor skala, seier han.

Han meiner òg at mange sovemiddel kan vere vanedannande.

– Det står jo på dei fleste pakningane at bruk over nokre få veker skal unngåast, opplyser forskaren.


Overlege og forskar Tone Elise Gjøtterud Henriksen har teke forskinga si med heim – familien hennar nyttar oransje briller to timar før dei skal legge seg. Foto: Privat