ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Luftforureining

Tema: luftforureining

Ni av ti pustar inn skitten luft: Luftforureining fører til 400.000 for tidlege dødsfall kvart år i Europa

Sju millionar dør kvart år fordi dei pustar inn skitten luft. Rundt halvparten av desse dødsfalla skuldast finstøv frå matlaging i utviklingsland. Ved sida av...

Smog får folk til å immigrere

Til trass for at Taiwan også blir ramma av luftforureining, vel folk frå både fastlandet og Hong Kong å flytte til Taiwan for å...

Åtte ting du må vite om luftforureining

For å sikre best mogleg helse er det viktig at lufta rundt deg er rein og frisk. Me menneske pustar nemleg inn omtrent 10.000...

200 land vil ha nullutslepp av mikroplast

Miljøvernministrar frå dei fleste landa i verda var samla i regi av SN i Nairobi for å bli einige om vegen vidare mot forureining...

Bekymra for forureina luft

Undersøkinga gjort av byrået M3 på oppdrag for Blueair, viser også at nesten like mange er redde for konsekvensane lufta har for helsa deira,...

Så mange døyr av dårleg luft

Dei fleste av dei ramma, nærare 75 prosent, døydde av slag og hjarteinfarkt løyst ut av å puste inn forureina luft over lengre tid. Resten...
ANNONSE

MEIR OM Forureining

MEST LESE