ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema LNU

Tema: LNU

«Folkeopplysningen» felt i PFU: – Ein siger for demokratiet

– Me synest dette er ein siger for demokratiet, både fordi det er udemokratisk å manipulere og fordi det er første gong fake news med...

LNU-leiaren: – Vaksne kan ikkje velja kven som skal representera ungdommen

I over halvparten av dei 177 kommunane som svara på undersøkinga vert ungdomsråda valt av elevråda i kommunen, men i 20 kommunar er det...

Styreleiar i LNU: «Vi treng eit enda yngre Storting!»

I desse dagar held dei politiske partia nominasjonsmøte. Her bestemmer dei kven som skal stå på stortingslister, og dermed ha moglegheita til å bli...

LNU: – Mange av medlemmane våre slit med einsemd

– Det er veldig mange av medlemmane våre som slit med einsemd i desse tider, så organisasjonane har aldri vore viktigare enn dei er...

Embla (23) skulle på FN-møte i New York – enda opp i Oslo

Framtida møter Embla Regine Mathisen i konferanse-etasjen til Clarion Hotel The Hub i Oslo. Her har utanriksdepartementet rigga til med noko som ser ut...

LNU klagar NRK til PFU for «Folkeopplysningen» sin valpåverkingsepisode

– Skulevalet er ein viktig arena for demokratiet. Det er ein demokratidugnad på vegner av unge menneske. Denne tuklinga vert opplevd som eit hån...

Den nye LNU-leiaren: – Det viktigaste ein kan gjere for å forme samfunnet, er å organisere seg

– Eg trur det viktigaste ein kan gjere for å forme samfunnet vårt, er å organisere seg – og LNU styrker mogelegheita for barn og...

Ungdomsorganisasjonane sine nyttårsønske: Frå stemmerett for 16-åringar til forbod mot «homoterapi»

Framtida.no har spurt leiarane i ungdomsorganisasjonar om tre spørsmål for å oppsummere året som har gått – oppturar og nedturar – og kva dei håpar på...

Kritisk til at ungdomsråd blir valde av vaksne

– Om ungdomsrådet skal vera ei stemme for ungdom i kommunen må dei veljast av unge sjølv, elles har ikkje rådet legitimitet blant unge,...

LNU: – Lite som tyder på at dei prioriterer den unge frivilligheita

– Med unntak av at regjeringa held seg til planen om å auke momskompensasjonen for frivillige organisasjonar gradvis, er det lite som tyder på...
ANNONSE

MEIR OM Statsbudsjettet

MEST LESE