Framsida Tema Likestilling

Tema: likestilling

Den største kampen er utanfor bana

– Det er jo sånn at det ofte blir sagt at det er så keisamt med jentefotball. At det liksom ikkje er så mykje...

Kommunevalet: Kvinnedelen uendra

Det viser statistikk frå Statistisk sentralbyrå (SSB) som NTB har gjennomgått. Delen kvinner som stiller til val, er så å seie uendra frå førre kommuneval....

Kvinnene fekk berre ein tredel av taletida i Game of Thrones

Den svenske forskargruppa Certai har funne at menn får kring 75 prosent av taletida i løpet av dei åtte sesongane i Game of Thrones,...

Barn av innvandrarar gjer mindre kjønnsdelte utdanningsval

– Kjønnsdelinga i arbeidsmarknaden er lågast blant arbeidstakarar som er rundt 30 år. Deretter aukar han gradvis fram mot pensjonsalderen, seier forskingsleiar Liza Reisel...

Total mannsdominans på utdanningane til gitar, bass og trommer

– Institutt for rytmisk musikk har aldri hatt ein kvinneleg gitarist som student. Vi kan ikkje lenger berre snakke om dette problemet, vi må...

Undersøking: Menn sjekkar mobilen oftare enn kvinner

– Tar vi utgangspunkt i undersøkinga, er minst 25 prosent av oss fullstendig avhengige av å sjekke mobiltelefonen kontinuerleg, seier sals- og marknadsdirektør Rolf...

«Unnskyld for at eg har tatt for gitt den kampen kvinner i generasjonar før meg har kjempa»

Teksta vart først publisert på skribenten si Facebook-side 9. mars og seinare hjå avisa Kvinnheringen. Då var kvinnedagen her att. Kvinnene sin dag. Min dag...

Gode klatreråd frå kvinnelege toppleiarar

– Bildet står framleis klart for meg. Eg tenkte eg var nøydd til å komme opp og over den veggen som både stod framfor...

– Kvinner med funksjonsnedsettingar møter fleire hinder enn andre kvinner

– Nokre med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom vert møtt med direkte kommentarar og spørsmål om korleis dei har sex. Andre opplever indirekte fordommar,...

Alle ungdomspartileiarene er feministar

I forkant av den internasjonale kvinnedagen 8. mars tok Framtida.no ein ringjerunde til alle ungdomspartileiarane for å spørja om dei kallar seg feministar, kva...
ANNONSE

MEIR OM Politikk

MEST LESE