ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Lege

Tema: Lege

Legestudentar meiner dei best kvalifiserte blir forbigått

Medisinstudentane har sendt ei bekymringsmelding til Helsedirektoratet, og fleire i administrasjonen i Helse Midt-Noreg og NTNU, ifølgje Dagens Næringsliv. Tal frå Helsedirektoratet viser at våren 2018...

Kva skjer med kroppen etter at vi døyr?

Korleis menneske opplever dauden og eventuelt tida etter, vil kanskje alltid vere eit mysterium for oss. Kva som skjer med den fysiske kroppen, har...

Fråværsgrensa: Mindre fråvær, meir medisinar

– Vi har tenkt grundig gjennom om det kan vera andre årsaker enn grensa, men vi klarer ikkje å finna det, seier forskar Inger...

– Noreg må ta ansvar for å utdanne sitt eige legebehov

– Noreg må ta ansvar for å utdanne sitt eige legebehov. Me har ein stor ressursbank av nyutdanna leger som berre ventar på å...

Fleire unge går til legen

I 2016 var 7 av 10 til konsultasjon hos fastlege ein eller fleire gonger. Generelt har endringane i bruken av fastlegar gjennom dei siste...

Unge misnøgde med legen

Ei ny spørjeundersøking Norstat har utført på vegner av Forbrukarrådet, viser at unge under 30 år er meir misnøgde med kommunikasjonen med lege og...

Slik kan det bli fleire fastlegar

Ho har sjølv publisert ein studie som tyder på at fastlegar er lengst i byar, og kortast i små kommunar, fortel NRK.no. Forskaren trur...

Nytt nasjonalt legevaktnummer

Saka var først publisert hjå Ryfylke.net. – Ringer ein det nye, landsdekkande legevaktnummeret, som er 116 117, vil ein få kontakt med nærmaste legevaktsentral. Eit...

Vil ha strengare norsk-krav

No ønskjer dei fem helsefagutdanningane ved Universitetet i Oslo (UiO) at studentane skal ha minst karakteren 4 i norskfaget frå vidaregåande for å studera. –...

Ber legane syne tvilen

Norske studentar slit med psykiske plagar og særleg utsette er studentar på prestisjestudier som medisin. Ti år etter ferdige studiar har medisinstudentane framleis lågare...
ANNONSE

MEIR OM Helse

MEST LESE