ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Læreplan

Tema: Læreplan

Vestland krev lærebøker på nynorsk

Sp, A, FNB, Frp, H, MDG, SV og R foreslo fråsegna, som vart samrøystes vedteken. Fråsegna blir sendt til forlag og andre produsentar av...

Regjeringa med den største endringa i skulen sidan 2006

16 nye læreplanar i valfag på ungdomstrinnet er sende på høyring, og blant endringane er styrking av praktiske fag. Det er ein del av...

Norske elevar får ein meir praktisk skule

Måndag la kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) fram dei nye læreplanane som skal takast i bruk frå og med skuleåret 2020. – Fagfornyinga er den...

Ny leiar i Elevorganisasjonen: – Skulen er ikkje eit venterom for vaksenlivet

– Så lenge det finst elevrettar som blir brotne, skuleleiingar som overkøyrer elevråda sine, og politikarar som ikkje lyttar, må det finnast ein elevorganisasjon. Draumen...

Målungdomen meiner læreplanen ikkje tek omsyn til nynorskelevane

– Me er skuffa over at framlegget til ny læreplan svekkjer vurderingskrava i sidemål og ikkje styrkjer djupnelæringa i sidemål, seier Fredrik Hope, leiar...

Mållaget skuffa over nye læreplanar i norsk

Uttalen frå mållagsleiaren kjem etter at Kunnskapsdepartementet måndag sende forslag til nye læreplanar for grunnskulen og vidaregåande skule ut på høyring. Dei nye læreplanane...

Entreprenørskap, personleg økonomi og nettvit skal inn i skulen

– Dette blir den største endringa av innhaldet i skulen sidan Kunnskapsløftet i 2006, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). Digitale evner har...

Etterlyser klimaendringar på læreplanen: «La oss ta Greta på alvor»

«Norske elevar treng læreplanar som gjev dei eit grunnlag for å engasjere seg i kampen mot klimaendringar». Det skriv leiar i Utdanningsforbundet Steffen Handal i...

Holocaust og andre verdskrigen ikkje med i skissene til ny læreplan

– Andre verdskrigen og holocaust må ha ein heilt naturleg plass i læreplanen. Det er heilt utenkjeleg å presentere ein læreplan i 2018 utan...

Ny læreplan, betre nynorskopplæring

Denne hausten sit ei nemnd i Utdanningsdirektoratet og skriv ein ny læreplan i norsk. Dei har sjansen til å retta opp i feila som...

– Skular, fengsel og kasernar har jo mykje sams!

– Skulegang skapar ein meir fleksibel sosial struktur enn naturen, der pengane og volden rår. Sorteringa i skulen kan verka brutal, men jungellova i...

Dyrevernalliansen: – Dyr er for viktig til å vere valfritt

– Vi risikerer at barn går ut av skulen utan forståing for korleis ein dyrekropp fungerer, seier Live Kleveland i Dyrevernalliansen. Dei har sendt høyringsinnspel til...
ANNONSE

MEIR OM Fagfornyinga

MEST LESE