ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema KrFU

Tema: KrFU

Sosialistisk Ungdom, Unge Høgre og Raud Ungdom veks mest blant ungdomspartia

– Utruleg artig, seier SU-leiar Andrea Sjøvoll om at partiet fekk 286 fleire betalande medlemmar i 2017. Det er det beste medlemstalet på fleire år...

Opnar for å stenga ute medlemmar som trakasserer

– Etter mykje debatt om det på landsmøtet, var det veldig mange som var positive til å ta dette inn i vedtektene våre, seier...

«Det skal være trygt å engasjere seg i demokratiet i Noreg»

I Aftenposten 06. desember kunne vi lese om min kollega i KrFU, sentralstyremedlem Julia Sandstø. Ho har stått fram for å peike på at...

Varsla om trakassering i KrFU: – Hjelpte ikkje å seia frå

KrFU-politikar Julia Sandstø seier ho varsla to KrFU-leiarar fleire gonger om at ho blei trakassert og forfølgt av ein eldre KrFU-politikar. – Jenter møter mykje...

Generasjonskamp – den nye klassekampen?

Vi veit at dei unge slit mest med arbeidsløyse i landet, at stadig fleire blir deprimerte og at talet på unge som blir uføretrygda...

Ny KrFU-leiar: – Litt «nerd» når det gjeld pengebruk

Laurdag blei Martine Tønnessen (28) valt til ny leiar på landsmøtet til Kristeleg Folkepartis Ungdom. På landsmøtet vedtok dei tre manifest, eitt om helse, eitt...

Borgarlege ungdomsparti vil tredoble talet på kvoteflyktningar

I statsbudsjettet for 2018 har regjeringa foreslått å ta imot 1.120 kvoteflyktningar, mange færre enn dei tre førre åra. Samtidig er asylsøkjartala låge for...

Desse ungdomspartia vil avskaffa BSU-ordninga

– BSU fungerer i praksis som ei overføring frå dei som har lite til dei som har mykje, fordi det først og fremst er...

KrFU-Ida: – Tilliten blir truga av fryktretorikk

Debatten om norske verdiar er i gang, etter at kulturminister Linda Hofstad Helleland og Sp-nestleiar Ola Borten Moe sa til VG at norske verdiar...

Reagerer på tiggarforslag

Byrådspartia, Høgre og Framstegspartiet stemte på bystyremøtet i Oslo sist veke for å vurdere ei meldeplikt for tiggarar i Oslo. I 2013 kalte SV det...
ANNONSE

MEIR OM KrFU

MEST LESE