Men kommunane er nøgde med å få ein halv milliard til vedlikehald.

mm

– Pengane for å auka busetjinga av flyktningar i kommunane er langt frå nok, seier styreleiar i KS, Gunn Marit Helgesen.

I forslaget til statsbudsjett for 2016 går regjeringa inn for eit ekstra tilskott på 50 millionar kroner for å auka busetjinga av flyktningar i kommunane, og dessutan 25 millionar kroner for busetjing av einslege, mindreårige flyktningar.

Interesseorganisasjonen for kommunane, KS, meiner dette er langt frå nok.

I tillegg foreslår regjeringa eit eingongstilskot til vedlikehald og rehabilitering av skular og omsorgsbygg i kommunane på 500 millionar kroner.

Regjeringa foreslår òg å auka lærlingtilskottet til fylkeskommunane med 50 millionar kroner.

Begge deler helsar KS velkommen.

Les alt om statsbudsjettet her!

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.04
ANNONSE