Korleis er det å vera ung i din kommune?

Framtida
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 16:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Finn ut meir om din kommune!

Kor mange elevar er det per lærar? Korleis er opningstidene på helsestasjonen? Og kor mykje pengar bruker kommunen eigentleg på ungdomsaktivitetar og barnevern?

I denne oversikta kan du sjå korleis heimkommunen din gjer det i ulike statistikkar – frå 2012 fram til dei nyaste tala frå 2015.

Bla deg gjennom SSB tala her, og finn ut meir. Lykke til!