ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Kollektivtransport

Tema: kollektivtransport

Vil ha nasjonalt kollektivkort – transportforskar meiner billigare enkeltbillettar er betre

Etter forslag frå Senterungdommen gjekk Senterpartiet inn for eit nasjonalt kollektivkort på sitt landsmøte første helga i juni. – Hovudpoenget er at det må bli...

Nesten 1 av 6 nordmenn vil ikkje bruke munnbind

Det går fram av ei gransking utført av YouGov for Farmasiet. – Dette er ein betydeleg del, og noko eg sjølvsagt håper endrar seg dersom...

FHI: Slepp skuleungdom inn på bussen først!

– Dersom du skal gå på ein buss som er i ferd med å bli full, og du ikkje har arbeid i kritiske samfunnsfunksjonar,...

Norled får refs for å avvisa ungdom med ungdomskort

Ifylgje NRK har ungdom frå Solund som vekependlar til Måløy for å gå på vidaregåande skule, fleire gonger opplevd at dei må stå att...

Bybanen bidrog til rekordauke i kollektivreisande 

Stadig fleire reiser med buss, båt og bybane. Sidan 2010 har passasjertala for kollektivtrafikken i Hordaland vakse kvart einaste år, skriv Vestland fylkeskommune i...

Fleire blir tatt utan billett på bussen

Kollektivselskapa i Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø har skrive ut mange fleire gebyr i 2019 samanlikna med 2018. Det er altså ikkje like trygt som...

Ida (19) og Susanne (17): – Ikkje kutt i grunnlaget til dei unge!

Førre veke kom den sjokkerande nyheita om at nye Vestland fylkeskommune går 490 millionar kroner i minus. Men det som er enda meir sjokkerande, er...

Fleire reiser kollektivt, men bilen er framleis i førarsetet

Meir enn 5,8 milliardar passasjerar vart frakta innanlands i 2018. Persontransporten innanfor landegrensene auka med 43 millionar passasjerar frå 2017 til i fjor, viser...

Undersøking: Kollektivt tek lang tid i distrikta

40 prosent av dei som bur i distriktet svarer at reisa vil ta over 30 minutt meir med kollektivtransport. Derimot brukar éin av tre i...

Her kan du bestille bussen på døra: – Ser folk me aldri har sett på vanleg buss

På eit beskjedent pauserom inst i Saudafjorden sit to sjåførar og ventar på nye oppdrag. I den vesle industrikommunen Sauda har Kolumbus, kollektivselskapet i...
ANNONSE

MEIR OM kollektivtransport

MEST LESE