ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Kjøt

Tema: kjøt

Økologisk mat kan gje nok til alle i verda

Forskarane bak studien har undersøkt dei ulike scenaria ved hjelp av ein omfattande modell frå FN. Forskarane fann ut at eit 100 prosent økologisk landbruk...

Frp druknar småbønder i kjøt

Overproduksjonen av sauekjøt i landet er massiv. Kjøtberga på sentrale fryselager veks. Vi eksporterer hundrevis av tonn med kjøt billig til utviklingsland. Sauebøndene her...

Kvifor vegetarianarar bør bøya eigne reglar

Sannsynlegvis vil dei første kjenslene hennar vera avsky og fråstøting. Vegetarianarar utviklar ofte slike haldningar til kjøttbasert mat, noko som gjer det lettare for...

Lite berekraftige påstandar

Svar til innlegget «Vil vi verkeleg har propaganda frå kjøtindustrien i skulen?» Det er synd at eit innspel i ein viktig debatt om korleis utfordringa...

Vil vi verkeleg ha propaganda frå kjøtindustrien i skulen?

Det burde vere ei enkel sak å redusere kjøttforbruket sitt, for å ta del i kampen mot klimaendringane. Mange vel eit heilt eller delvis...

Kjøtforbruket veks trass i fromme klimatankar

Kvar femte nordmann seier seg villig til å ete mindre kjøt for å kutte klimagassutslepp, men vi både produserer og et meir kjøt enn...

Hjelp oss å ete mindre kjøt!

Nyleg skreiv Nasjonen om ei undersøking der så mange som ein av fire vil redusere forbruket av raudt kjøt. Stadig fleire får med seg at...

Berre ein av fire vil ete mindre kjøtt

Spørjeundersøkinga er utført av Sentio research på oppdrag for Nationen. Den viser at 72 prosent av befolkninga ikkje har planar om å redusere kjøttforbruket, mens...

Vil gjere det dyrare å ete kjøt

Kraftige hopp i miljøavgiftene vil aleine finansiere auka asylutgifter neste år, ifølgje det alternative budsjettet som partiet la fram tysdag. Der vert det foreslått å...

Nordmenn et mindre kjøt

Iføglje kjøtbransjeorganisasjonen Animalia åt kvar nordmann i snitt 50,7 kilo kjøtt i 2014. Rapporten «Kjøttets tilstand 2015» konkluderer med at forbruket av alle kjøtslag, unntatt...
ANNONSE

MEIR OM kjøt

MEST LESE