Nordmenn kjeldesorterer gjerne for klimaet – få droppar kjøtt og fly

Flest nordmenn kjeldesorterer som klimatiltak, medan langt færre droppar kjøtt eller flyreiser, ifølgje ei fersk undersøking.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

84 prosent seier at dei kjeldesorterer jamleg, ifølgje Nationen.

Det er Kantar som har gjennomført spørjeundersøkinga for Grønt Punkt Norge. Målet er å finne ut kva klimatiltak nordmenn gjennomfører.

Administrerande direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge trur at folk seier at dei er flinkare til å kjeldesortere enn det dei eigentleg er.

– Vi veit at berre ein av tre plastemballasjar hamnar i plastinnsamlinga. Så sjølv dei som seier at dei kjeldesorterer, kan nok bli litt flinkare til å gjere det systematisk, seier Røine.

Gjer ikkje slepp på biff og fly

Etter kjeldesortering er det å sende klede til gjenbruk det klimatiltaket som nordmenn flest utfører. 71 prosent svarer at dei leverer klede og møblar til til dømes Fretex.

I 2018 samla Fretex inn 21.200 tonn klede, ein auke frå 18.500 tonn året før.

27 prosent svarer at dei et mindre kjøtt som eit klimatiltak, medan 22 prosent seier at dei kuttar ned på flyreiser eller avstår frå dette.

Undersøkinga viser at det er forskjell i kva tiltak ein er villig til å gjennomføre, avhengig av alder og om ein har barn.

Unge utan barn er langt meir villige til å droppe bilen, ete mindre kjøtt og kjøpe brukt. Men heller ikkje denne gruppa er spesielt villig til å kutte ut flyturen.