ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Høgare utdanning

Tema: Høgare utdanning

Unge forskarar ynskjer lokal kontakt

Vest-Telemark-konferansen i Vrådal torsdag samla meir enn 200 personar. Temaet var innovasjon og nyskaping. Dette er nødvendig for å vidareutvikle næringslivet og auke folketalet...

Forsmak på arbeidslivet

– Eg synes det fungerte veldig bra. Det har vore ei nyttig erfaring for meg og er ein flott ting kunne vise til seinare....

Vil ha studentane inn i folketrygda

– Det er supert at NSO gjer noko, men dette må fungere som ei midlertidig løysing. Studentane må inn i Folketrygda, meiner Tine Blomfeldt. Ho...

Viser fram Framtids- fylket

Framtidsfylket inviterer for femte år på rad studentar og arbeidssøkjarar til å koma på karrieremesser i Trondheim, Oslo og Bergen. I år blir det...

Klart for tusen nye student- hyblar

Fredag vart det klart at Kunnskapsdepartementet tildeler til saman 235 millionar kroner til 1054 nye studentbustader i Noreg. 165 av desse går til Bergen,...

I kø for å bli universitet

På overflata er mykje som før. Bygningen med den store glasfasaden ligg der, nett som tidlegare, på slettene på Mørkved i utkanten av byen....

Treng 20.000 studieplassar

Ein ny rapport som Kunnskapsdepartementet har utarbeidt viser at det vil vere eit aukande behov for menneske med høgare utdanning fram mot 2020. – Me...

Studentar flyktar frå Arbeidar- partiet

Dette viser ei undersøking utført av Sentio på vegne av Norsk studentorganisasjon og Universitas. Arbeidarpartiet går tilbake frå 32 prosent i mai 2009 til...

Samlar jenter for realfag

Årleg arrangerer Noregs Teknisk-naturvitskaplege Universitet i Trondheim sin såkalla Jentedag, der kvinnelege avgangselevar ved vidaregåande skular i heile landet får sjansen til å oppleva...

Den store utdanings-bløffen

«Vi vil rusta opp høgre utdaning», skriv regjeringa i Soria Moria og lovar ei mengd nye studieplassar i høgre utdaning dei komande åra –...
ANNONSE

MEIR OM Høgare utdanning

MEST LESE