ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Høgare utdanning

Tema: Høgare utdanning

Høgre meiner Lånekassen må reformerast

Nina Schancke Funnemark er administrerande direktør i Lånekassen og meiner Lånekassen kan bidra til å sikre vidare- og etterutdanning for nye kundegrupper, skriv E24. – Det...

Sjå bileta frå dei tøffe opptaksprøvane i Forsvaret

Totalt var det over 6.000 søkarar frå heile landet til dei årlege opptaksprøvane. Av desse vart 2.500 innkalla, og 21. juni møtte i overkant...

Bitte litt meir nynorsk ved Universitetet i Agder

For tekstar på over ti sider vart nynorskinnslaget redusert frå 5,5 prosent i 2017 til 1,5 prosent i 2018, skriv fagbladet Forskerforum. Berre UiA-magasinet oppfyller lovkravet...

SSB: Éin av tre fullfører ikkje studia

Av studentane som starta på universitets- og høgskuleutdanning i 2010, hadde 66 prosent fullførte ei grad i løpet av åtte år. Fire av ti studentar...

Fleire studieplassar for spesialsjukepleiarar

I tillegg blir det løyvd 5 millionar kroner til eit prosjekt for IKT-tryggleik. Dei nye studieplassane går til anestesisjukepleie, barnesjukepleie, intensivsjukepleie, operasjonssjukepleie og kreftsjukepleie –...

Berre halvparten av bachelorstudentane fullfører på normert tid

I perioden 2008–2012 byrja om lag 167.000 studentar på eit bachelorstudium for første gong. Kvinnedelen var på 59 prosent. Blant studentane som fullfører på normert...

«Helsebrødre som ikke er brødre»: – Kall meg kva du vil

– Hadde det heitt helsesøster så hadde eg søkt for det. Det hadde ingenting å seie for min del. Eg kallar meg sjølv for...

Utdanningsinstitusjonane lyt ta ansvar – studentane krev norsk fagspråk

– Det handlar om identitet og det å kjenne seg att i språket, men òg om fagleg meistring, seier Eigil Hole Lønning i Språknytt frå...

Færre studentar møter til studiestart fleire stader

Universitetet i Oslo, Oslomet, Universitetet i Søraust-Noreg, Universitetet i Agder, Høgskulen på Vestlandet, Nord Universitet og Universitetet i Stavanger har alle opplevd den same...

Universitet og høgskular får 161 millionar til undervisningslokale

Totalt aukar regjeringa løyvingane til oppgradering frå 75 millionar kroner i fjor til 161 millionar kroner i år. – Universitet og høgskular må gi rom...
ANNONSE

MEIR OM Høgare utdanning

MEST LESE