ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Høgare utdanning

Tema: Høgare utdanning

Færre studentar møter til studiestart fleire stader

Universitetet i Oslo, Oslomet, Universitetet i Søraust-Noreg, Universitetet i Agder, Høgskulen på Vestlandet, Nord Universitet og Universitetet i Stavanger har alle opplevd den same...

Universitet og høgskular får 161 millionar til undervisningslokale

Totalt aukar regjeringa løyvingane til oppgradering frå 75 millionar kroner i fjor til 161 millionar kroner i år. – Universitet og høgskular må gi rom...

Kjære NORD universitet: Det er inga skam å snu!

Rektor ved NORD universitet foreslår nedlegging av den 101 år gamle institusjonen for lærarutdanning på Nesna. Forslaget rammar og sjukepleiarutdanninga i Sandnessjøen. Dette trass i...

Fleire vil jobbe med teknologi og berekraft i vest

Over heile landet går søkarmassen ned mellom to og tre prosent, viser tala etter søknadsfristen til Samordna opptak i april. Dette er første gongen...

Nord universitet vil legge ned Nesna og Sandnessjøen som studiestader

Endringane som universitetet ønsker å gjere inneber ei samling av forsking og utdanning i sterkare fagmiljø, og dessutan endring og avvikling av aktiviteten ved...

Regjeringa vil gjere utveksling tryggare

Regjeringa vil stramme inn krava slik at utvekslingsorganisasjonar må ha faste rutinar for å unngå, fange opp og rette opp uakseptable situasjonar. – Vi ønsker...

Nybø vil ha fleire grunnskulelærarar og sjukepleiarar

– Kva er det vi treng? Vi treng grunnskulelærarar og barneskulelærarar. Det er eitt av fleire behov vi har framover. Vi treng særleg grunnskulelærarar...

Læraryrket har fått høgare status blant vidaregåandeelevar

Mellom 2009 og 2019 har statusen til læraryrket auka i aldersgruppa 16 til 22 år, viser ei undersøking gjennomført av Respons Analyse på oppdrag...

Ny masterutdanning skal betre helsetenesta

Mastergraden skal gi fordjuping og kompetanse på eit breitt fagområde. Det er viktig å gi brukarane med store og samansette utfordringar eit godt og...

Vart lei av bank og frilansliv – starta på sjukepleien

Saka er henta med velvilje frå Suldalsposten. – Bergen er ein fantastisk studentby, med eit godt kulturliv og studentar frå heile Vestlandet. Sjur Førland er 25...
ANNONSE

MEIR OM Høgare utdanning

MEST LESE