ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Høgare utdanning

Tema: Høgare utdanning

«Heimeeksamen er eit fullgodt alternativ»

Etter at koronaen inntok landet, har me blitt godt vande med digitale løysingar, og det aller meste kan no utførast utan at ein treng...

NTNU avlyser all utveksling til hausten

Avgjerda skjer med grunnlag i ansvaret NTNU har for eigne studentar på utveksling, og fordi NTNU set helsa til studentane først, heiter det i...

Fleire studentar fullfører raskare

Pilene peikar i rett retning, men det går for tregt. Eg skulle gjerne sett at tala var betre. Regjeringa har justert systemet for korleis...

Regjeringa vil opprette 4.000 nye studieplassar

Ministeren for forsking og høgare utdanning seier til Aftenposten at det er viktig å få fleire i utdanning og i yrke som samfunnet treng framover. – Vi...

«Kva er vel viktigare, kva ambisjonar kan vel vere større, enn å utføre arbeid som trass alt er samfunnskritisk?»

Årets 1. mai blir annleis – akkurat som resten av dagane i 2020 også vil vere annleis. Dagen handlar ikkje berre om at me fysisk...

Regjeringa vil gje tidlegare studentar betalingsutsetjing i meir enn tre år

Alle med studielån har høve til å utsetje den månadlege innbetalinga 36 gonger, tilsvarande tre år. Gjennom den mellombelse koronalova har Lånekassen fått lov...

Målrørsla fryktar nynorsken vil lide under koronatiltak – ber UiO om å snu

Onsdag denne veka skreiv Framtida.no om Universitetet i Oslo som opna for å gje ut eksamen på berre éi målform under koronakrisa. Studieadministrasjonen sende ut...

I år søkjer fleire høgare utdanning rett etter vidaregåande

Fredag annonserte Samordna opptak dei førebelse, nye søkartala. Her kjem det fram at rekordmange har søkt opptak til universitet og høgskular gjennom Samordna opptak, heile...

Høgare utdanning startar som normalt til hausten

– Til hausten må vi rett og slett sjå an smittesituasjonen. Men studiane startar opp, sa forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) på...

UiO opnar for å droppe nynorske eksamensoppgåver – skuldar på korona

– Det er jo ein krisesituasjon der alle må bidra i ein dugnad, men eg klarar ikkje heilt å sjå at det at eg...
ANNONSE

MEIR OM Eksamen

MEST LESE