ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Høgare utdanning

Tema: Høgare utdanning

Regelverket for opptak til høgare utdanning skal evaluerast

I dag gir karaktersnittet frå vidaregåande skule ein poengsum ein søker høgare utdanning med, og ein kan få tilleggspoeng for alder, anna utdanning, kjønn,...

Forbrukartilsynet ber studentar sjå opp for urimelege skulekontraktar

Tilsynet ber spesielt dei som har søkt privatskule utanom Samordna opptak om å vere oppmerksame på betalingsfristen for semesteravgifta. – Vi har fleire gonger funne at...

Høgre meiner Lånekassen må reformerast

Nina Schancke Funnemark er administrerande direktør i Lånekassen og meiner Lånekassen kan bidra til å sikre vidare- og etterutdanning for nye kundegrupper, skriv E24. – Det...

Sjå bileta frå dei tøffe opptaksprøvane i Forsvaret

Totalt var det over 6.000 søkarar frå heile landet til dei årlege opptaksprøvane. Av desse vart 2.500 innkalla, og 21. juni møtte i overkant...

Bitte litt meir nynorsk ved Universitetet i Agder

For tekstar på over ti sider vart nynorskinnslaget redusert frå 5,5 prosent i 2017 til 1,5 prosent i 2018, skriv fagbladet Forskerforum. Berre UiA-magasinet oppfyller lovkravet...

SSB: Éin av tre fullfører ikkje studia

Av studentane som starta på universitets- og høgskuleutdanning i 2010, hadde 66 prosent fullførte ei grad i løpet av åtte år. Fire av ti studentar...

Fleire studieplassar for spesialsjukepleiarar

I tillegg blir det løyvd 5 millionar kroner til eit prosjekt for IKT-tryggleik. Dei nye studieplassane går til anestesisjukepleie, barnesjukepleie, intensivsjukepleie, operasjonssjukepleie og kreftsjukepleie –...

Berre halvparten av bachelorstudentane fullfører på normert tid

I perioden 2008–2012 byrja om lag 167.000 studentar på eit bachelorstudium for første gong. Kvinnedelen var på 59 prosent. Blant studentane som fullfører på normert...

«Helsebrødre som ikke er brødre»: – Kall meg kva du vil

– Hadde det heitt helsesøster så hadde eg søkt for det. Det hadde ingenting å seie for min del. Eg kallar meg sjølv for...

Utdanningsinstitusjonane lyt ta ansvar – studentane krev norsk fagspråk

– Det handlar om identitet og det å kjenne seg att i språket, men òg om fagleg meistring, seier Eigil Hole Lønning i Språknytt frå...
ANNONSE

MEIR OM språk

MEST LESE