ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Høgare utdanning

Tema: Høgare utdanning

Kritisk nedgang i talet på søkjarar til sjukepleiarutdanninga: – Bør vere ein vekkjar

– Dagens tal frå Samordna opptak bør vere ein vekkjar for alle som er opptekne av framtida for helsesektoren, seier forbundsleiar Lill Sverresdatter Larsen...

Akademikerne slår alarm om få mannlege søkjarar til helseutdanningar

I år utgjer kvinnene 59,8 prosent av søkjarane, og i nokre fag er det enormt sprik blant kjønna. Kvinner utgjer 92,2 prosent av søkjarane...

Koronapandemien påverkar yrkessvalet for éin av fem unge

«Jeg er veldig glad for at jeg har valgt å bli sykepleier fordi jeg har trygg jobb resten av livet og alle er ikke...

Oppmodar unge til å velje olje-utdanning

Forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) vender seg direkte til unge som framleis er usikre på kva utdanning dei skal velje, og...

Åtte studentsamskipnader får 400 millionar til å byggje studentbustader

– I år aukar vi innsatsen særleg i Nord-Noreg, men også studentbustadprosjekt i sør, aust og vest får store tilskot denne gongen, seier forskings-...

Universitet og høgskular førebur seg på å ta imot flyktningar

Kartlegginga er gjord på førespurnad frå Kunnskapsdepartementet, skriv Khrono. Ein gjennomgang gjort av avisa viser at få utdanningsinstitusjonar i Noreg har bachelorutdanning på engelsk, men...

Arrangerer «En psykt vanlig uke» : – Alle skal ha ein stad å gå til

– Festivalen blei opphaveleg starta fordi studentforeiningane på Gløshaugen meinte det var litt lite fokus på mental helse. Det fortel leiar for En psykt vanlig...

Universitet vurderer å gi ukrainske utvekslingsstudentar fast studieplass

Eitt av universiteta som undersøkjer moglegheita for permanent studieopphald, er Universitetet i Bergen (UiB). Til Bergens Tidende (BT) opplyser UiB-rektor Margareth Hagen at det gjeld åtte ukrainske...

Over 40 varsel mot universitets- og høgskuletilsette dei siste tre åra

Det skriv Khrono , som har bede alle dei offentlege universiteta og høgskulane, og dessutan dei største av dei private, om å få tal på varsel...

Utdanningsval: «23-åringar har ikkje svar på alt»

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine haldningar.  I fjor vart eg ferdig med bachelorgrada mi i utviklingsstudium. Eg var fornøgd med...
ANNONSE

MEIR OM meining

MEST LESE