Framsida Tema Havbruk

Tema: Havbruk

Tare konkurrerer med plast

Saka stod først publisert i kampanjeavisa til Verdens Beste Nyheter, og er sett om til nynorsk av Framtida.no.  I Indonesia har entreprenør David Christian og selskapet Evoware...

Forskarar trur tareoppdrett kan gjere Noreg klimanøytralt

Norsk institutt for vassforsking (Niva) meiner at tareoppdrett kan bli den neste store næringa i Noreg, og at slike dyrkingsanlegg kan dekke område som...

Forskarar trur på eksplosiv vekst i tareoppdrett

– Om ein forstår økosystemet, går det an å hauste mykje utan å gjere skade på det. Då er det mogleg å drive tareindustrien...

Vil stilla CO2-krav til oppdrettsnæringa

– SV vil fremja forslag i Stortinget om at alle nye konsesjonar seinast frå 2020 skal krevja nullutslepp av klimagassar eller berre bruk av...

Stadig fleire vil dyrke tare

- Vi ser ei aukande interesse for dyrking av algar i Noreg, blant anna ved at folk tek kontakt med oss. Nokre lurer på...

Forskarar: Ufarleg å ete oppdrettslaks

Det er forskarar ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen som no har studert effektane av å ete oppdrettslaks hos ei gruppe overvektige,...

– Vi må ufarleggjere det å tenkje nytt

Først publisert i Studvest. Studentar ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet meiner gründerånd, innovasjon og nyskaping er viktig for å tenke nytt. Hausten 2016 gjekk dei saman...

Havbruksnæringa: Fanga av fisken

Først publisert i Suldalsposten. Handelshøgskole-studiar og studling av laks er ikkje heilt i samme gata. Unnfanga interessa i Erfjord – Hehe, jo det er ekstreme konstrastar, erkjenner...

Oppdrettarar vil ha eigne fjordar

– Å produsere mat bør ha fortrinn. Oppdrettsnæringa bør få større areal med restriksjonar for anna verksemd som kan påverke oppdrett negativt, seier regionsjef...

– Slike forskarar vil vi ikkje ha

Etter eit møte torsdag mellom Havforskingsinstituttet (HI), Fiskeridepartementet og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) uttalte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) at forskarane på instituttet skal vere...
ANNONSE

MEIR OM Fiskeoppdrett

MEST LESE