ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Havbruk

Tema: Havbruk

Krev ein større bit av laksen

– Sjå på kraftkommunane. Fordi det tilfeldigvis renn ein foss ned fjellsida, får dei ekstra skatteinntekter. Vi som legg til rette for hundrevis av...

Skule med eige oppdrettsanlegg

– Eg har alltid vore interessert i sjø og marine ting, seier Sjøstrand. Han og Andreas Matre er to av elevane ved akvakulturlina ved Fusa...

Jublar for avslappa torsk

Hittil er det få som har tent pengar på torskeoppdrett i Noreg, trass i at ein har halde på i 20 år. Sjukdom, svak...

Usamde om faren ved oppdrettslaks

  VG skreiv måndag at fleire legar og forskarar åtvarar mot å la særleg barn og gravide ete oppdrettslaks. Fôret som laksen får i oppdrettsanlegga, inneheld...

Åtvarar mot å eta oppdrettslaks

Årsaka er at laksefôret inneheld skadelege miljøgifter. – Eg rår ikkje gravide, barn eller unge til å eta oppdrettslaks. Det er for usikkert både kor...

På tide å foredle sjømaten

Dette var det brei semje om på eit temaseminar om innovasjon og design i sjømatindustrien i Oslo fredag. Seminaret var arrangert av Norsk Designråd...

– Dette er havets Houdini

Forskarane går så langt som å kalle torsken for «havets Houdini», skriv Forskning.no. Dei har basert seg på innrapporterte rømmingar mellom 2006 og 2009. Årsaka...

– Laksesjukdom ute av kontroll

– Det er ingen tvil om at PD er fullstendig ute av kontroll. Viruset blir spreidd alle vegar og vi har utbrot frå Finnmark...

Kan trua laksebestanden

Mens lakselusnivået i oppdrettsanlegga i haust har vore relativt lågt, er det grunn til større bekymring for villaksen, meiner tilsynsdirektør i Mattilsynet, Kristina Landsverk....

Spår eksplosiv oppdrettsvekst

  Store tal svirra i lufta da HAV21-utvalet la fram strategien sin for forsking og utvikling i marin sektor førre veke. I rapporten står det...
ANNONSE

MEIR OM Havbruk

MEST LESE