ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Havbruk

Tema: Havbruk

Treflis skal bli til laks

Professor i husdyrernæring, Margareth Øverland er senterleiar i Aquacultur Protein Centre (APC) på Ås som nå har avslutta eit tiårig prosjekt for å gjera...

Vil ha desse til sushi

Norsk fiskeindustri slit fordi Kina kan foredle fisken mykje billegare enn fabrikkane i Noreg. Fiskeridepartementet har difor bede forskarar ved Sintef om å sjå...

Dette kan true norsk eksport

Til våren kjem den første laksen frå danske Langsand Laks i sal, marknadsført som miljøvenleg og heilt fri for dei luseproblema som har heimsøkt...

Fattige fiskarar fryktar norsk laks

Noreg er verdas nest største eksportør av fisk, og regjeringa har ambisjonar om å gjera landets vårt til den største sjømatnasjonen i verda. Gjennom...

Så viktig er fisken for Noreg

Det viser ein analyse Sintef har gjort for Fiskeri- og kystdepartementet. Undersøkinga viser at både verdiskaping og sysselsetting auka klart frå 2008 til 2010. Analysen...

Kampen om villaksen

– Det heiter at det er så lite laks at han må sparast til fiske i elv­ane. Men havet kokar av laks. Dag og Tid...

Forsking skal avsløre lakseløyndomar

Forskarar i Canada, Chile og Noreg har i fleire år samarbeidd om kartlegging av genane til laksen. Om eit års tid vil truleg heile...

Ein sjønasjon med skrekk for fisk

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen har teke initiativet til ei storstila satsing på norsk sjømatkultur. No er det ikkje norsk fisk som eksportprodukt som...

– Viktige steg for auka berekraft

  Fiskeriministeren meiner forslaga er eit stort steg vidare for å sikre ein berekraftig oppdrettsproduksjon. Lakselus og genetisk påverknad frå rømt oppdrettsfisk er rekna som den...

Vil ha åtskilde område for havbruk

Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Klima- og forureiningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning støttar dermed hovudforslaga frå ekspertutvalet for berekraftig arealbruk i havbruksnæringa. Ekspertutvalet la fram rapporten sin i...
ANNONSE

MEIR OM Havbruk

MEST LESE