ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Grunnskule

Tema: grunnskule

Ber om løysing før skulestart

– Streik er eit lovleg verkemiddel, men det går alltid ut over nokon. I dette tilfellet vil det gå ut over elevar, barn, unge...

Slutt på nynorsk i Stavanger

Som einaste klasse på skulen har dei 13 elevane hatt nynorsk som hovudmål alle sju åra, skriv NRK. Men til hausten må lærar Anita...

Her trivst elevane aller best

Tysdag blei deler av resultata av Elevundersøkinga lagt fram. 400.000 elevar frå femte trinn til siste på vidaregåande har svart på spørsmål om korleis...

Dysleksivenleg skule

– Det har tatt oss fleire år, og vi har jobba hardt og målretta mot dette, fortel ein stolt rektor ved skulen. – Det var...

Dårleg nynorsk-signal

I rapporten, skriven av Ressursgruppe for nynorsk hovudmål, går det klart fram at «ein rapport med gratistiltak er svært lite ambisiøs». Likevel har gruppa...

Fleire vil bli lærar

Til saman 5342 søkjarar har fått tilbod om plass på ein av lærarutdanningane her i landet. Det er ein auke på 4,7 prosent frå...

– Lærarane får for lite støtte

Høgtståande representantar for skulesektoren frå ei rekkje land samla seg torsdag i Oslo, då Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) la fram ein...

Vil ha gratis mat på skulen

 – Kosthald utgjer det største klasseskilje i Noreg i dag, seier Senterparti-politikar og stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien, til Nationen. Saman med partifellane Kjersti Toppe...

370 kommunar manglar lærarar

 Tala frå Grunnskolens informasjonssystem (GSI) viser ei lita betring i forhold til i fjor, men framleis manglar det kvalifiserte folk i om lag 1800...

Elevane sit meir stille

Elevar frå 5.-7. klasse har krav på minst 76 timar fysisk aktivitet i tillegg til kroppsøving. I snitt får elevane 102,1 timar fysisk aktivitet,...
ANNONSE

MEIR OM grunnskule

MEST LESE