Annankvar nordmann vil handle på Black Friday – miljøorganisasjonane åtvarar mot overforbruk

Ingvild Eide Leirfall

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Delen som planlegg å handle vil dermed stige med 10 prosent frå i fjor, ifølgje tal innhenta av GroupM.

Virke anslår at nordmenn vil bruke om lag 3,8 milliardar kroner på handelen – 100 millionar kroner meir enn i fjor.

Åtvarara mot overforbruk

Gaute Eiterjord, leiar i Natur og ungdom. Foto: Ingvild Eide Leirfall

Fleire miljøorganisasjonar åtvarar om at dagen fører til stort overforbruk.

– Problemet er at det høge materielle forbruket vi har i Noreg skaper miljøproblem. Vi har mange fleire ting enn vi eigentleg treng, seier leiar Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom til NTB.

Eiterjord seier Natur og Ungdom skal ha rundt ti motarrangement fleire stader rundt i landet – mellom anna i Oslo, Bergen, Hamar og Alta.

Framtiden i våre hender har òg rundt ti motarrangement i samband med handledagen.

Kritisk til handelsstanden

Eiterjord meiner ansvaret for det store forbruket ligg på handelsstanden. Leiar Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender stemmer i.

Anja Bakken Riise er leiar i Framtiden i våre hender. Ho meiner media spelar ei viktig rolle i klimakampen. Foto: Renate Madsen

– Black Friday er eit utspekulert påfunn frå handelsstanden, som handlar om å få vanlege folk til å kjøpe mest mogleg ting, seier Riise.

Ho legg til at forbruket vi har i Noreg i dag «går langt ut over tolegrensa til planeten».

– Ta til dømes klede, som mange handlar mykje av på BF. Eit par olabukser kan krevje ein stad mellom 3.000 og 7.000 liter vatn, og i konvensjonell bomullsproduksjon blir det brukt enorme mengder sprøytemiddel, som truar insekt og biologisk mangfald, seier Riise.

Riise understrekar at det likevel ikkje er noko gale i å kjøpe ting på sal.

Kan òg ramme julegåvehandelen

Bransjeanalytikar Eirik Melle i Danske Bank seier at handledagen på sikt òg kan skade bedriftene, mellom anna ved å ete opp delar av julegåvehandelen. 45 prosent av dei som seier dei skal handle fredag, forventar å kjøpe julegåver.

Eirik Melle i Danske Bank. Foto: Danske Bank

– Black Friday var meint å skulle vere ein handledag der detaljhandelen kunne kvitte seg med ukurante varer, men det har utvida seg til å bli eit massiv salskampanje med heilt kurante varer, forklarer Melle.

Han seier det kan bidra til å endre folks handlemønster.

– Når alle forventar dei store tilboda, så blir det veldig stille i forkant, og veldig stille i etterkant. Det blir til at ein heile tida ventar på moglegheita til å gjere gode kjøp. Det gjer noko med heile handelsmønsteret vårt.

Illustrasjonsbilete av julegåver. Foto: freestocks.org/Unsplash