ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema FN

Tema: FN

Utviklingsminister om abortinnskrenking: – Abort må me tørre å stå opp for

– Det var interessant å høyre om korleis kvinner faktisk har det i verda, og kor få som eigentleg kan ta abort på trygge...

Oljeindustri-kritikk vart fjerna frå klimarapporten til politikarane

I starten av april vart den tredje delrapporten frå FNs klimapanel offentleggjort. Han tok føre seg mogelegheitene for å løyse klimakrisa. I løpet av dei...

Espen Barth Eide forsvarer dyre klimatiltak – Frp kallar det symbolpolitikk

I den nye rapporten sin skriv FNs klimapanel (IPCC) at det er mogleg å halvere dei globale utsleppa av klimagassar frå 2019 til 2030...

Ny rapport: Over 3 milliardar menneske sårbare for klimaendringar

Medan auga i verda er retta mot krigen som rasar i Ukraina, vart rapporten presentert måndag. Han handlar om konsekvensane av klimaendringane og kva...

Ny rapport: fleire katastrofebrannar i framtida

Australia 2020: Eit branninferno har råka landet «down under» sidan september året før. Meir enn ein milliard dyr og minst 33 menneske har mista...

«Utbrent, utarma og underernært – eit matsystem i krise»

Dette er eit meiningsinnlegg, og gjev uttrykk for skribenten sine haldningar.  Matkrisa. Vi ser stadig vekk døme på svakheitene i matsystema våre. Du hugsar kanskje...

Pandemien gjer det verre å vere kvinne i konfliktområde

274 millionar menneske har behov for humanitær naudhjelp, ifølge ein ny rapport frå FN. FN anslår at det trengst 366 milliardar kroner for å dekka...

«Gje barn klagerett til FN no!»

Gratulerer til alle barn! I dag har FN sin barnekonvensjon bursdag. Det er den viktigaste avtalen for barn i heile verda. Han gir alle under 18 år rett...

«Toleranse er samfunnets berebjelke»

Den internasjonale toleransedagen, som for fyrste gong blei halden den 16. november 1995, belyser det som er essensielt for at eit samfunn skal lukkast....

Berre éin prosent trur fattigdom vert utrydda – men unge utmerkar seg

Innan 2030 skal ingen leve for under 1,9 dollar om dagen, ifølgje FNs berekraftsmål 1. Det tilsvarar kring 16,5 norske kroner. Framleis er det eit...
ANNONSE

MEIR OM Fattigdom

MEST LESE