Rekordvarm sommar på den nordlege halvkula: – Klimasamanbrotet har byrja

Temperaturen på jorda frå juni til august var den høgaste på 120.000 år, ifølgje EU-forskarar. – Klimasamanbrotet har byrja, åtvarar FNs generalsekretær.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

EUs klimaovervakingsteneste la onsdag fram nye tal som stadfestar at august var den varmaste augustmånaden som nokon gong er registrert globalt.

Det betyr at perioden juni til august – sommaren på den nordlege halvkula – etter alt å dømme har hatt den høgaste temperaturen sidan førre gong jorda var mellom to istider.

– Dei tre siste månadene var dei varmaste på omtrent 120.000 år. Så i praksis dei varmaste i menneskehistoria, seier visedirektør Samantha Burgess i EUs klimaovervakingsteneste til nyheitsbyrået AFP.

FNs generalsekretær António Guterres seier planeten har stått på «småkoking» denne sommarsesongen.

– Klimasamanbrotet har byrja, åtvarar han.

Ifølgje EU-forskarane ligg det an til at 2023 blir det varmaste året globalt som nokon gong er registrert.

August var den nest varmaste månaden som nokon gong er observert på jorda – berre slått av juli 2023.

Dei siste månadene har vore prega av rekordvarme hav og hetebølgjer mellom anna i Sør-Europa, USA, Kina og Sør-Amerika. Japan er eitt av landa som har hatt sin varmaste sommar sidan målingane byrja.