Mange flyktningar og innvandrarar får ikkje godkjent utdanninga si frå heimlandet når dei kjem hit. No er det håp om ein standard på tvers av landegrenser.

NPK
NPK

Unesco vedtok fredag å utvikle ein global konvensjon for godkjenning av kvalifikasjonar i høgare utdanning på tvers av landegrenser. Det var Noreg som tok initiativet til arbeidet med den globale konvensjonen, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Han meiner den blir viktig for å handtere den store flyktningstraumen i Europa.

– Konvensjonen vil sikre studentar ei rettferdig vurdering uansett kvar dei kjem frå. Skal vi klare å integrere dei som får opphald, er det heilt sentralt at dei får godkjent kvalifikasjonane sine for komme raskare ut i jobb, seier kunnskapsministeren i ei pressemelding.

LES OGSÅ: Isaksen vil la unge ta opp grunnskulefag

Avhengig av dokumentasjon
Dei store kvalitetsforskjellane både i vurdering og godkjenning av utdanning og mellom utdanningar i ulike land, gjer det vanskelegare for Noreg å godkjenne kompetanse frå utlandet. Noreg er avhengige av dokumentasjon frå heimlandet til studentane.

– Ein global konvensjon kan også bidra til å løfte kvaliteten på høgare utdanning i mange delar av verda fordi vi må setje visse standardar for kvalitetssikring på nasjonalt nivå, seier Røe Isaksen.

LES OGSÅ: Koding blir valfag i grunnskulen

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.05

LES OGSÅ

ANNONSE