ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Flyktningar

Tema: flyktningar

AUF vil gi papirlause gratis helsehjelp

Gruppa som ofte blir kalla papirlause, er personar som er i Noreg utan opphaldsløyve. Det finst ingen sikre tal på kor mange dei er, men...

Avskaff § 8-8 om mellombels opphald!

Meiningsinnlegget blei fyrst halde som ein appell ved ei markering tidlegare i år. Teksten er omsett og gjeve att med løyve. Me skal ikkje slutta...

Ukrainske studentar i Noreg: – Stresset er med deg heile tida

– Nokre gonger må eg distrahere meg sjølv med film eller bøker. Eg skriv alle tankane mine ned i ei notatblokk, og eg teiknar...

Kunnskapsministeren vil ha ukrainske pedagogar inn i norske skular

– I dag er det slik at kommunar som tek imot barn skal gje eit skuletilbod så raskt som mogleg, og seinast innan ein...

Undersøking: Folk er meir positive til flyktningar

Til saman tusen personar deltok i undersøkinga, som er gjennomført av Institutt for samfunnsforskning (ISF) mellom 16. og 23. mars. Seks av ti svarer at...

Amnesty hardt ut mot vestleg nasjonalisme og rasisme

Menneskerettsorganisasjonen viser mellom anna til korleis rike land sikra seg koronavaksine på kostnad av fattige land og stengde grensene for krigsflyktningar som i urovekkjande...

Støre la fram Ukraina-plan: – Krisa kan setje oss på ei historisk prøve

– Vi veit at denne krisa kan setje oss på ei historisk prøve, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) då han fredag orienterte Stortinget...

«Ukrainarane er ikkje dei einaste som er verde vår hjelp»

Dette er eit meiningsinnlegg, og gjev uttrykk for skribenten sine eigne haldningar.  Det er krig i Europa, og vi er i byrjinga av den største...

Utanriksminister Huitfeldt på grensa til Ukraina: – Det er hjarteskjerande

– Det er hjarteskjerande, seier Huitfeldt til NTB. Utanriksministeren besøkte onsdag grenseovergangen ved Dorohusk søraust i Polen, der krigsflyktningar frå Ukraina no strøymer inn i...

Noreg vil gi mellombels vern til ukrainarar

– Det betyr at menneske som flyktar frå Ukraina, slepp ei tidkrevjande behandling, og dei kan få raskare hjelp når dei kjem til Noreg...
ANNONSE

MEIR OM Ukraina

MEST LESE