ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Europeisk Ungdom

Tema: Europeisk Ungdom

Kristine (19) er Europeisk Ungdom sin første kvinnelege leiar på sju år

– Eg har mange førebilete, men er særleg glad i Angela Merkel, som er ein stødig og trygg leiar, fortel Kristine Meek Stokke på e-post til...

Europeisk Ungdom-leiaren: – Trump, Putin og Erdogan køyrer verda i grøfta

– Eg har alltid vore interessert i samspelet mellom det lokale, nasjonale og internasjonale, og at me skal lære av historia vår. Men før...

La oss tenkje nytt om Europa

EU er ikkje eit alternativ til nasjonalstaten, men eit naudsynt tillegg. Klima, migrasjon, skatt og globalisering – det er ikkje alle utfordringar enkeltland kan...

– På tide med debatt om EU-medlemskap

For fyrste gong på fleire år Europeisk Ungdom har passert 1000 medlemmar, etter å ha auka medlemstalet med over 100 medlemar 2017. – Fleire og...

– Det er trist at ein gjeng med gamlingar får øydeleggja framtida til dei unge

I helga som var vart Knut André Sande frå Sandnes vald som ny leiar i Europeisk Ungdom, ungdomsorganisasjonen som jobbar for tettare europeisk samarbeid...

Meiningsmåling: Fleire støttar EU og EØS

Nordmenn er meir positive til EU og EØS enn på lenge, ifølgje ei ny meiningsmåling. Eit fleirtal på 56 prosent av dei spurte seier...

Frå hardbarka nei-mann til ja-sjef

Som 16-åring reklamerte Andreas Brandt for det revolusjonære folkestyret, var fylkesleiar i Sosialistisk Ungdom og medlem i Ungdom mot EU. Han ler litt når han...

Nja til EU

28. november 1994 gjekk nordmenn til stemmelokala, splitta omtrent på midten i spørsmålet om Noreg skulle bli ein del av EU.  Eit fleirtal sa...

Har fått stemmerett i EU

På det 41. landsmøtet til Europeisk Ungdom i helga, blei Nikolai Fjågesund (23) frå Stange, vald til ny leiar. Han og dei andre tillitsvalde...

Semje om landbruksreform

EU-leiarane har vorte samde om reform av den store og tunge landbrukssektoren. Natt til onsdag vart dei 27 landbruksministrane i EU samde. Etter nokre timar...
ANNONSE

MEIR OM EU

MEST LESE