ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Eksamen

Tema: Eksamen

Barneombodet ber om at munnleg eksamen blir avlyst

Det skriv dei i eit brev til Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet kunngjorde 8. april 2021 at munnleg eksamen går som vanleg våren 2021 for elevar på 10....

«De viser ikkje noko spor av omsorg for dei sårbare, Guri og Erna»

Eg er sint og oppgitt over dagens pressemelding om munnleg eksamen. Kvifor? Fordi det sit fleire tusen ungdommar som er redde for å stryke i...

Elevorganisasjonen reagerer på at munnleg eksamen går som normalt: – Utruleg skuffa

– Me er ikkje særleg overraska, men utruleg skuffa, seier påtroppande leiar i Elevorganisasjonen, Edvard Botterli Udnæs, via telefon til Framtida.no I ei pressemelding frå regjeringa...

Regjeringa vil ha lokal eksamen for alle Vg3 og påbyggelevar

– For å sikre likebehandling føreslår me at alle elevar på Vg3 studieførebuande og påbygg skal ha ein munnleg eller munnleg-praktisk eksamen. Det seier kunnskaps-...

3 av 4 sensorar var ueinige om karakteren på norskeksamen

– Funna våre gir grunn til bekymring, seier Gustaf B. Skar, professor i norskdidaktikk ved Skrivesenteret ved NTNU. Han har skrive rapporten saman med...

Studentar jobba mindre i fjor – men færre strauk

Det har ikkje tidlegare vore registrert ein lågare strykprosent enn i fjor, frå 7,16 prosent i 2019 til 5,81 prosent i 2020, skriv Forskerforum. Det...

Asheim vil sjå på løysing for koronakulla

Mange unge meiner det er urettferdig at dei må konkurrere om studieplassar på lik linje med to kull utan eksamenskarakter. – Eg forstår veldig godt...

«Den munnlege eksamenen vil vere like urettferdig»

Det er ingen hemmelegheit at koronapandemien har ramma elevane hardt. Ein uføreseieleg skulekvardag har prega det siste året. Regjeringa si avgjersle om å avlyse alle eksamenar...

Elevar reagerer på at munnleg eksamen skal gjennomførast

– Me meiner kunnskapsgrunnlaget ikkje er tilstrekkeleg for å kunna gjennomføra munnleg eksamen. Det skriv elevrådsleiar ved Hersleb videregående skole, Leander Shanti Fjeldstad, i ei...

Vårens skriftlege eksamenar vert avlyste

Skriftlege eksamenar i ungdomsskulen og vidaregåande vert avlyste, det melder kunnskapsminister Guri Melby (V) i ein pressekonferanse måndag. – Pandemien har utan tvil ført til...
ANNONSE

MEIR OM Eksamen

MEST LESE