ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Eksamen

Tema: Eksamen

Melby: Privatistar må få ta eksamen

– Dei har ikkje noko anna grunnlag for vitnemål, så dei må ta eksamen. Så er det ein del elevar på yrkesfag som må...

Nesten halvparten av norske vgs-elevar får lågare eksamenskarakter enn standpunkt

Dei siste åtte åra med eksamen har 47 prosent av norske elevar fått lågare eksamenskarakter enn standpunkt i same fag. Det viser statistikk frå Utdanningsdirektoratet...

Kunnskapsministeren kallar inn til hastemøte om eksamen

Tysdag kom Utdanningsdirektoratet med ei klar tilråding til kunnskapsdepartementet om å avlysa skriftleg eksamen på vidaregåande og i grunnskulen. Utdanningsdirektoratet meiner òg munnleg eksamen...

Utdanningsdirektoratet tilrår å avlysa eksamen i vår

– Me meiner det ikkje lenger er tilrådeleg å gjennomføra skriftleg eksamen som sluttvurdering for elevar. Det kan vera mogleg å gjennomføra lokalt gitt...

Elevrådsleiarar over heile Noreg: – Eksamen må avlysast

Nesten ni av ti elevrådsleiarar i Noreg svarar at eksamen må avlysast. Det kjem fram i ei ny spørjeundersøking som Framtida.no har gjennomført. Elevrådsleiarane ved...

SV tek vårens eksamen til Stortinget: – Guri Melby somlar

– Me meiner at Guri Melby somlar i denne saka og at det er viktig med ei rask avgjersle, difor tek me saka til...

Rektorane vil avlysa eksamen i vår

Skolelederforbundet meiner skulane har vore så ulikt påverka av koronatiltaka den siste tida at opplæringa ikkje har hatt like vilkår. Nokre skular er framleis...

Melby ber elevar og lærarar førebu seg på eksamen til sommaren

– Det er viktig at både elevar og lærarar førebur seg på at det blir eksamen, for det er avgjerda foreløpig, understrekar kunnskapsminister Guri...

Rekordmange strauk på sjukepleiareksamen

Nettavisa Khrono ved Oslomet har fått tal frå seks av tolv institusjonar. Desse seks institusjonane har om lag 60 prosent av dei studentane som har teke...

Arina (15): «Eg ser på eksamen som ei moglegheit for meg til å vise kva eg får til»

Debatten om det skal vere eksamen eller ikkje til sommaren har tatt veldig av – men kvifor blir ikkje vi som faktisk vil bli...
ANNONSE

MEIR OM Eksamen

MEST LESE