Framsida Tema Distriktspolitikk

Tema: Distriktspolitikk

«Me kan ikkje sitja å sjå på at alle flyttar til byane»

Me kan ikkje sitja å sjå på at alle flyttar til byane og busett seg der. Me må skapa liv i bygdene og dei...

Unge i distriktet: – Vi er like viktige vi som bur utanfor byane

Filip Frøystad (23) bur i Tjørvåg i Herøy kommune. Han jobbar som resepsjonist og livreddar på Sunnmørsbadet og studerar Planlegging og administrajson i Volda....

– Det trengst ein ny politikk for ungdom i distrikta

21-åringen frå Sogndal er ein av 10 ungdommar i alderen 14–22 år som i fjor blei plukka ut blant over 100 ungdommar til å...

Reagerer på breibandskutt: – Distrikta må greie seg med hustelefon eller dårleg dekning

Reaksjonen kjem etter at Statsbudsjettet for 2021 vart lagt fram av regjeringa onsdag, der det er lagt opp til ei løyving på 264,1 millionar kroner...

«Eit kystopprør som ingen svarar godt på»

Elevar demonstrerer mot kutt i skulane. Pendlarar demonstrerer mot auke i ferjetakstar. Fylkeskommunen haltar vidare som eit skadeskutt dyr. Budsjettkutt har sin pris, og...

«Gi meg ei reform-reform»

Som Sogn og Fjording er eg ein av mange som blir råka av reformene til regjeringa. Om nokre dagar kan eg ikkje lenger seie...

Vil ha fleire sjukepleiarstudentar i kommunane

– Mange av dagens studentar skal jobbe i den kommunale helse- og omsorgstenesta. Då er det viktig at fleire studentar får god og relevant...

Regjeringa ber bygdeungdom om råd til ny distriktspolitikk

Regjeringa la fredag fram ei ny stortingsmelding om distriktspolitikk. I det arbeidet vil regjeringa ha unge stemmer med. – Viss distrikta skal vere gode stader...

Regjeringa foreslår fleire studieplassar i distrikta

Studieplassane skal kunne rullere mellom ulike utdanningsinstitusjonar. Det er snakk om ei ny ordning der universiteta og høgskulane kan søke om å få bruke...

Berre 1 av 6 synest den psykiske helsehjelpa i kommunen er god

Tysdag blir det presentert ferske resultat frå Helsepolitisk barometer 2019 med etterfølgjande politisk debatt. Ifølgje president Tor Levin Hofgaard i Norsk psykologforeining, viser tala...
ANNONSE

MEIR OM psykisk helse

MEST LESE