ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Distriktspolitikk

Tema: Distriktspolitikk

Kommunesamanslåing kan svekkje lokaldemokratiet

– For ein mindre kommune som typisk blir innlemma i ein bykommune, vil avstandane frå kommunesentera og utover til område med mindre befolkning truleg...

Grasrota i Ap slaktar distriktsprofilen i partiet

– Ap har vore fjernt som distriktsparti, og stått fram som eit eliteparti for kjernen på Austlandet, seier Ap-ordførar i Gildeskål i Nordland Petter...

«Ein kan ikkje sentralisere seg til eit betre liv»

På måndag er det stortingsval. For meg er det mykje meir spennande enn både den siste episoden av Game of Thrones, og om eg får...

Slik kan bygde-Noreg utviklast for framtida

Noreg er eit land med fantastiske forhold for program av typen «der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Vi som bur her er...

Utkantbutikkar får støtte for å overleve

På stader med få innbyggjarar er butikken gjerne meir enn ein butikk, den er ein samlingsstad. Ei ny statleg støtteordning innanfor merkur-programmet gjer at...

Slik skal dei unge lokkast heim

– Når statlege verksemder vert plasserte i heile landet, kan fleire få spanande karrieremoglegheiter i det lokalmiljøet dei kjem frå, og dermed kunna flytta...

Får dei hjarte for den rette staden?

Dette er spørsmål me i Distriktssenteret stiller oss etter tallause besøk i norske kommunar og regionar. Det høyrest sjølvsagt ut, men langt frå alle...

Noregs yngste kommune

Ingen stader i landet er det så få unge i høve til eldre som i Fedje kommune i Nordhordland. Og høgskulebyen Sogndal har flest...

Levande bygder i 70 år til!

Å bu på landet vert sett på som ein «romantisk draum», sjølv om fråflytting er meir vanleg enn tilflytting til bygdene. Til og med...

Statlege stillingar flyttast til storbyar

Arbeiderpartiet-representanten Eirin Sunde har stilt spørsmål til regjeringa om dette er storstilt sentraliseringspolitikk, ifølgje NTB. Så mykje som 86 prosent av statlege stillingar som er...
ANNONSE

MEIR OM Distriktspolitikk

MEST LESE