ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Distriktspolitikk

Tema: Distriktspolitikk

Slik kan bygde-Noreg utviklast for framtida

Noreg er eit land med fantastiske forhold for program av typen «der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Vi som bur her er...

Utkantbutikkar får støtte for å overleve

På stader med få innbyggjarar er butikken gjerne meir enn ein butikk, den er ein samlingsstad. Ei ny statleg støtteordning innanfor merkur-programmet gjer at...

Slik skal dei unge lokkast heim

– Når statlege verksemder vert plasserte i heile landet, kan fleire få spanande karrieremoglegheiter i det lokalmiljøet dei kjem frå, og dermed kunna flytta...

Får dei hjarte for den rette staden?

Dette er spørsmål me i Distriktssenteret stiller oss etter tallause besøk i norske kommunar og regionar. Det høyrest sjølvsagt ut, men langt frå alle...

Noregs yngste kommune

Ingen stader i landet er det så få unge i høve til eldre som i Fedje kommune i Nordhordland. Og høgskulebyen Sogndal har flest...

Levande bygder i 70 år til!

Å bu på landet vert sett på som ein «romantisk draum», sjølv om fråflytting er meir vanleg enn tilflytting til bygdene. Til og med...

Statlege stillingar flyttast til storbyar

Arbeiderpartiet-representanten Eirin Sunde har stilt spørsmål til regjeringa om dette er storstilt sentraliseringspolitikk, ifølgje NTB. Så mykje som 86 prosent av statlege stillingar som er...

Flyttar statlege arbeidsplassar

Avtalen om å flytta statlege arbeidsplassar frå hovudstaden og ut i distrikta, er ein del av avtalen om nytt inntektssystem. – Venstre har i denne...

Små kraftselskap kan tape milliardar

114 av dei minste kraftselskapa i landet vil bli råka av forslaget, ifølgje ein rapport utarbeidd av konsulentselskapet Verde Hartmark for Distriktenes Energiforening (Defo)...

– Ikkje kødd med akuttkirurgien

KrFs nestleiar er frisk i ordvalet når ho ber helseministeren behalde akuttberedskapen ved lokalsjukehusa. Akuttkirurgien «køddar vi ikkje med», seier Olaug Bollestad. – Akuttkirurgien er...
ANNONSE

MEIR OM Distriktspolitikk

MEST LESE