Regjeringa vil i budsjettet for 2020 bruke 4,6 millionar kroner på å opprette 100 nye studieplassar i distrikta – òg der det ikkje er campus.
NPK-NTB
NPK-NTB

Studieplassane skal kunne rullere mellom ulike utdanningsinstitusjonar. Det er snakk om ei ny ordning der universiteta og høgskulane kan søke om å få bruke studieplassane til fleksible og desentraliserte studietilbod, for å dekke skiftande kompetansebehov i distrikta.

– Regjeringa ønsker at folk skal kunne ta utdanning nært der dei bur. Dette tiltaket gir oss moglegheiter til å opprette studietilbod òg der det ikkje er campus, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V) og held fram:

– Det er viktig for å gjere høgare utdanning meir tilgjengeleg i distrikta. Særleg vaksne studentar med familie og andre forpliktingar kan finne det vanskeleg å reise til ein universitetsby for å få formell kompetanse gjennom høgare utdanning.

– Avgjerande å få på plass desentralisert utdanning

Kommunal- og regionalminister Monica Mæland (H). Foto: Torbjørn Tandberg/Regjeringen.no

Tidlegare i år sette regjeringa av 30 millionar kroner til at universitet og høgskular kan søke om støtte til å utvikle og drifte denne typen fleksible utdanningstilbod. I statsbudsjettet for 2020 blir det foreslått altså at satsinga òg omfattar studieplassar.

– Når eg har reist landet rundt for å få innspel til ny distriktspolitikk, snakkar alle bedrifter om viktigheita av å få tak i riktig kompetanse, seier kommunal- og regionalminister Monica Mæland (H) og held fram:

– For at distrikta skal halde fram å hevde seg i åra som kjem, er det heilt avgjerande å få på plass desentralisert utdanning, slik at bedrifter og kommunar får den kompetansen dei treng.

1. juli tok Marte Øien fatt på vervet som leiar for Norsk Studentorganisasjon. Foto: NSO/ Skjalg Bøhmer Vold
Oppdatert: sundag 6. oktober 2019 15.25
ANNONSE