ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Distriktspolitikk

Tema: Distriktspolitikk

Kjempar for lokalsjukehusa

Sjukehusnamn frå mange stader i Noreg stod skrivne på plakatar aksjonistane heldt opp framfor Stortinget. Akuttkirurgisk beredskap ved norske lokalsjukehus og fjerning av helseføretaksmodellen...

– Byggjer ned flyplassar i distrikta

– Ei svært uvennleg handling overfor Distrikts-Noreg, seier fylkesordførar Jon Aasen (Ap) i Møre og Romsdal til Nationen. Han reagerer på at regjeringa vil fjerne...

Kommunalministeren svarar distriktsopprør

Før sommaren sende ei rekkje politiske parti, kommunestyre og eldreråd brev til Statsministerens kontor (SMK) på oppmoding frå kommunestyret i Førde. SMK sende det...

Fleirdobla folketal på éi helg

Jonas Alaska, Thomas Dybdahl og Marthe Valle var nokon av artistane som tok turen til det vesle øysamfunnet Huglo i helga. Øya ved utløpet av...

Her er kvinnene i fleirtal

Møre og Romsdal er det fylket i landet der kvinner mellom 20 og 39 er klarast i mindretal. – Ja, me må innrømma at me...

Kommunane vil ikkje fjerne buplikt

Høyringsfristen for forslaget er 15. januar, men allereie før jul hadde over 80 kommunar sendt inn sine syn. Berre ei handfull støttar forslaget, skreiv...

Store kommunar kan få vgs

Det går fram av sluttrapporten frå ekspertutvalet for kommunesektoren som kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner (H) fekk overlevert måndag. Rapporten gir ingen definitive svar...

Rapport: Legg ned trivselsfylket

 – Skal du vere rimeleg effektiv, så må du ha over 200.000 innbyggjarar. Det er ein føresetnad for å få overført nye oppgåver, seier...

10 milliardar nye distriktskroner

Målet med den nye milliardpakken er å bidra til desentralisering og livskraft over heile landet. – Regjeringa har lagt på bordet eit usosialt budsjett som...

Difor bør du handla lokalt

Det er det statlege Merkur-programmet som står bak kampanjen, som etter planen skal verta årviss. I fjor deltok 160 butikkar i ein tilsvarande kampanje,...
ANNONSE

MEIR OM Distriktspolitikk

MEST LESE