ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Datatilsynet

Tema: Datatilsynet

Fem tips for å ikkje bli misbrukt av Facebook

– Datatilsynet ser på dette som svært alvorleg. Informasjonen skal ha blitt brukt til å lage algoritmar som kan målrette politisk reklame mot amerikanske...

Det sårbare, digitale rommet

Eg møter Artem Kuosti (23) på eit kjøpesenter i Helsinki. Han jobbar innanfor innhaldsmarknadsføring og blir engasjert når eg spør om han har høyrt...

Du blir meir overvaka enn du trur

Samstundes med at EU styrkar personvernet med nye og strenge reglar i mai, vurderer regjeringa i Noreg og Finland å sette i verk eit digitalt...

Sju av ti mislikar at reklameskilt kan analysere dei

Undersøkinga er gjennomført i januar i samband med at Datatilsynet og Teknologirådet markerer den internasjonale personverndagen. Folk er spurt kva dei synest om fire...

Datatilsynet hindra Venstre-kampanje på Facebook

– Det hadde vore veldig effektivt å sende Facebook-annonsar direkte til e-postadressene Venstre sender nyheitsbrev til, men Datatilsynet sa ein må be om samtykke...

UiO er personvernversting

Universitetet i Oslo har i fleire år vore ein versting når det gjeld personvern. Nyleg blei det oppdaga at UiO hadde publisert personnummer til...

Kritiske til dårleg personvern

– Me ville ikkje godteke slike personvernsbrot nokon annan stad i samfunnet, kvifor skal me elevar sjå oss nøydd til å akseptere det? spør...

Skulane stryk i personvern

– Me ynskjer no at sektoren sjølv lagar eit opplegg der dei utarbeider sjekklister og rutinar, så skal me jobbe saman med dei og...

Gjev blaffen i overvaking på nett

I undersøkinga som er bestilt av Datatilsynet svarar seks av ti at overvakingssaka som blei rulla opp i fjor, ikkje har påverka handlingane deira...

Skeptisk til å lagre elevmapper

Fram til no har det vore vanleg å destruere elevmappene etter ei tid. Opptil 80 prosent av elevmappene er truleg øydelagt, ifølgje Riksarkivet. LES OGSÅ:...
ANNONSE

MEIR OM Datatilsynet

MEST LESE