Datatilsynet: Strøyming av barneidrett kan i praksis bli umogleg

Nynorsk Pressekontor
Publisert

Dette kjem fram i ein ny rettleiar frå Datatilsynet.

Kvinne med kort blondt hår og dressjakke

Direktør i Datatilsynet, Line Coll. Foto: Datatilsynet

– Med dagens løysing, og basert på korleis vi ser det i dag, så vil det i dei fleste tilfelle vere vanskeleg, seier direktør i Datatilsynet, Line Coll, til VG.

Det har vore heit debatt om strøyming av barneidrett den siste tida. Konseptet MyGame har vore under kritikk etter at det vart lansert i Noreg.

– Dersom idrettslag eller tenester strøymer lagidrett for barn, utover toppidrettsarrangement med allmenn interesse, så er det etter vår vurdering stor risiko for å behandle personopplysningar ulovleg, seier Coll.

MyGame har ikkje svart på VG sine førespurnader.

Datatilsynet ønskjer no innspel frå fleire aktørar. Rettleiinga skal sendast til Norges idrettsforbund, Kommunesektorens organisasjon (KS), Barneombodet og dei største private aktørane innan strøyming av norsk breiddeidrett.

Coll seier vidare at mange er bekymra for utviklinga.

– Vi får ei aukande mengd førespurnader om dette temaet, frå både føresette, klubbar, arenaeigarar og andre involverte aktørar, og fleire er bekymra for utviklinga, seier Coll.