ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Bibliotek

Tema: bibliotek

Føreslår å erstatta bibliotekarar med datamaskiner

Elevar og lærarar på videregåande skular i Finnmark kan mista skulebibliotekarane sine. Fylkeskommunen må spara over 11 millionar kroner, og ser no på korleis...

Etterlyser fleire e-bøker til barn og unge

– E-bøker for barn og unge er mangelvare på norske bibliotek, meiner utval for digital tilgang i Norsk Bibliotekforening. Utvalet føreslår at innkjøpsordninga for...

Bibliotekarpris til Maria Parr

Prisen vart delt ut torsdag i Fredrikstad under litteraturfestivalen «Ord i grenseland». Juryen skriv mellom anna i grunngjevinga si at bøkene til Maria Parr er...

– Dette laga eg med mine eigne hender

Prosjektleiar, Mats Brattlie på Biblo Tøyen, vil gje barna gode opplevingar med naturen. – Vår tanke er at om vi gir barna slike opplevingar vil...

Kan bli siste reis for bokbåten

Det går fram av ei innstilling til kultur- og folkehelseutvalet i fylket. Fylkesrådmannen meiner at andre litteraturformidlings-tiltak gir meir igjen for pengane. – Nye krav...

No kan skulebibliotekarar i Florida bera våpen på jobb

Siste fredag signerte guvernør Rick Scott lova som tillèt bibliotekarar og andre tilsette på skulen, men ikkje lærarane, å bera skytevåpen i dei offentlege...

Millionstøtte til biblioteka

– Gjennom Nasjonal bibliotekstrategi vil vi satsa på å utvikla folkebiblioteka som møteplassar, kulturinstitusjonar og arenaer for samtale og debatt, læring og demokrati, seier...

Norske barn har lese over 550.000 bøker i sommar

Over 57.000 norske barn i 301 kommunar har lese over 62 millionar boksider så langt i sommar. Talet på kommunar som er med i...

Meir besøk enn Tippeligaen, kinoane og kyrkja til saman

– Norske folkebibliotek hadde nesten 24 millionar besøk i fjor. Det er det høgste talet vi har målt, og det kjem i hovudsak av...

SSB: Dei unge sviktar folkebiblioteka

Frå 2004 til 2016 var folkebiblioteka den kultursektoren som opplevde størst nedgang, ifølgje tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). SSBs kulturbarometer 2016 viser blant anna at...
ANNONSE

MEIR OM bibliotek

MEST LESE