ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Bibliotek

Tema: bibliotek

9 millionar bøker i boset

Til saman gjev norske forlag kvart år ut rundt 40 millionar nye bøker. Det er meir enn det butikkar og lesarar greier å få...

E-bøker til fleire folkebibliotek

Troms fylkesbibliotek, Akershus fylkesbibliotek, Bergen offentlege bibliotek og Trondheim folkebibliotek kjem no med i prøveprosjektet. Frå før omfattar det Ryfylkebiblioteka, Buskerud fylkesbiblioteks e-bokprosjekt og...

Dobla utlånet med bok i butikk

For eitt og eit halvt år sidan byrja biblioteket i Vindafjord med ordninga «Bok i butikk». Ordninga har blitt godt motteken av lånarane, som...

Gulrota i pensum

Biblioteket i nabokommunen kom nemleg opp med eit oppdrag til dei unge medietalenta i haust om å lage ein reklamefilm for ordninga «Bok i...

Banar veg for e-bibliotek

I Ryfylke i Rogaland slår seks mindre bibliotek seg saman og lager e-biblioteket Ryfylkebiblioteket, som skal vere klart til utlån av e-bøker, lydbøker, filmar...

Låner flest bøker lengst vest

Det er travelt på biblioteket på Utsira. Ingen andre bibliotek i Noreg låner ut så mange bøker som her. Med 27,5 bøker per innbyggjar,...

Snart kan du låne e-bøker på bibioteket

– Det er to ting som må på plass før e-biblioteket er klart til å starte opp. Det er avtaler med alle forlag og...

Krev leseplan i kvar kommune

Bibliotekforeininga er uroa for at så mange slit med å lesa. Tal frå OECD viser at så mange som opp mot ein million menneske slit...

Debatt om framtidas bibliotek

Under Norsk Litteraturfestival i førre veke stilte kulturministeren til debatt om biblioteket sine funksjonar. Under debatten blei det frå salen stilt spørsmål ved dei...

Alle får nøklar til bokskatt

Viss alt går som bibliotekar Mira Sandaaker vil, kan folk i Dyrøy kommune snart låse seg inn på biblioteket også utanom opningstider og låne...
ANNONSE

MEIR OM bibliotek

MEST LESE