ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Bibliotek

Tema: bibliotek

Kan bli siste reis for bokbåten

Det går fram av ei innstilling til kultur- og folkehelseutvalet i fylket. Fylkesrådmannen meiner at andre litteraturformidlings-tiltak gir meir igjen for pengane. – Nye krav...

No kan skulebibliotekarar i Florida bera våpen på jobb

Siste fredag signerte guvernør Rick Scott lova som tillèt bibliotekarar og andre tilsette på skulen, men ikkje lærarane, å bera skytevåpen i dei offentlege...

Millionstøtte til biblioteka

– Gjennom Nasjonal bibliotekstrategi vil vi satsa på å utvikla folkebiblioteka som møteplassar, kulturinstitusjonar og arenaer for samtale og debatt, læring og demokrati, seier...

Norske barn har lese over 550.000 bøker i sommar

Over 57.000 norske barn i 301 kommunar har lese over 62 millionar boksider så langt i sommar. Talet på kommunar som er med i...

Meir besøk enn Tippeligaen, kinoane og kyrkja til saman

– Norske folkebibliotek hadde nesten 24 millionar besøk i fjor. Det er det høgste talet vi har målt, og det kjem i hovudsak av...

SSB: Dei unge sviktar folkebiblioteka

Frå 2004 til 2016 var folkebiblioteka den kultursektoren som opplevde størst nedgang, ifølgje tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). SSBs kulturbarometer 2016 viser blant anna at...

Krev styrking av skulebiblioteka

– For første gong på tre år har eg fått litt midlar til å kjøpe inn bøker, fortel ei glad Else Margrethe Solbøe. Ho har...

Bokbuss og barn gav låneoppsving

I fjor lånte fleire folk bøker ved Voss bibliotek og bokbussen får ein stor del av æra, skriv Avisa Hordaland. Auken kjem i hovudsak...

Meir populært enn kino, fotball og gud

Folkebiblioteka hadde 23 millionar besøk i 2015. Det er kring éin million fleire besøk enn året før, og meir enn nokon gong. Det viser...

Låner ut verktøy på biblioteket

Utlånet av bøker i norske folkebibliotek går ned. Men gjennom å stadig fornya seg har biblioteka sytt for at talet på besøkjande aukar. Vårt...
ANNONSE

MEIR OM bibliotek

MEST LESE