ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Bibliotek

Tema: bibliotek

Forelda folkeopplysing

I år vert det utdanna om lag 120 fyrsteårsstudentar ved Bibliotek- og informasjonsvitenskap på Høgskolen i Oslo. Samstundes er norske folkebibliotek truga av kommunale...

Går for lokalt kulturløft

– I kulturløftet står det at alle skal få tilbod om kulturskule. Det er lange ventelister. Vi meiner alle bør ha eit slikt tilbod,...

– Viktigare enn nokon gong

I oktober i fjor byrja Bergen Offentlege Bibliotek med søndagsope. Satsinga har vore ein suksess med kring 500 vitjande i gjennomsnitt kvar søndag. Bibliotekssjef...

For dårlege skulebibliotek

– Det er stor forskjell på kvaliteten i skulebiblioteka. Frå dei som har gode skulebibliotek til dei som ikkje har skulebibliotek i det heile...

Desse er best på kultur

Norsk kulturindeks er eit årleg oversyn over kulturnivået i norske kommunar basert på tal frå ei rekkje ulike register. Resultata for 2012 er no...

Tintin blir ikkje sensurert likevel

Leiaren for barne- og ungdomskultur i Kulturhuset, Behrang Miri, seier ifølgje Sveriges Radio at han har vorte misforstått. Han og sjefen hans ville berre starte ein...

Fjernar Tintin frå bibliotek

Bøkene må bort fordi dei speglar ei tid då det var akseptert at europeiske land utnytta koloniar, seier ein talsmann. Det held ikkje at nye...

100.000 til bibliotek

– Me søkte om to tilskot på 50.000 kroner til aktivitetar i biblioteket, og fekk altså begge, seier ein nøgd biblioteksjef ved Voss bibliotek,...

Halve befolkninga brukar biblioteka

52 prosent svarar at dei nyttar seg av biblioteka. Av desse svarar 42 prosent at dei er godt nøgde med tilbodet der dei bur....

– Merkar lite til kulturløftet

– Kulturløftet er eit statleg prosjekt og kjem i liten grad kommunesektoren til gode. Det er eit Giske-prosjekt som gjev mykje merksemd, men liten...
ANNONSE

MEIR OM bibliotek

MEST LESE