ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Barnevernet

Tema: Barnevernet

Takkar fosterforeldra

Saka var først publisert i Tysnesbladet. Nils Erik Røyrvik er rådgjevar i fosterheimstenesta i Haugesund. Han heldt foredrag for dei frammøtte på Tysnes. – Ein fosterheim...

Hundre fagfolk med uromelding

Over hundre fagfolk har overlevert eit opprop til regjeringa der dei gir uttrykk for bekymring for situasjonen i barnevernet. Gruppa som blant anna består av...

Tre av fire slit psykisk

– Dette er rystande høge tal som viser at det er manglande fokus på psykisk helse i barnevernet, seier Anna Celine Røstbakken (18) i...

Kritisk til manglande beredskap

Det viser tal frå Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), skriv Vårt Land. Barneombodet er uroa for at barn som treng akutt hjelp på grunn av...

– Det inni ser du ikkje

Saka vart først publisert hos Vest-Telemark Blad «Du slo eit barn i går. Han sat på golvet, strødde kattesand på golvet. Du gjekk med raske...

Dobbelt sett foreldre

No deler Agersborg historia si i håp om at det er fleire som vil melda seg. Saka vart først publisert hos Sunnhordland – Når du bur...

Uroa for sårbare Oslo-barn

I eit brev til helse- og sosialbyråden i Oslo, rår Barneombodet byråden til å opprette eigne, byomfattande tiltak for å sikre særleg sårbare barn...

Få kommunar har barnevernsvakt

Barnevernsvakta er akuttberedskapen til barnevernet, som skal hjelpe born og familiar også utanom opningstidene til barnevernskontoret, fortel NRK.no. Men berre 130 av 428 norske...

Krev betre vilkår for asylborna

Onsdag presenterte Institutt for samfunnsforsking ein rapport om uhaldbare levekår for einslege mindreårige asylsøkarar. – Rapporten kjem med bekymringsmeldingar me har gjeve styresmaktene i fleire...

Vil registrere unge på fest

I eit forsøk på å forhindre vald og kriminalitet vil Stavanger kommune registrere alkoholpåverka ungdommar på heime-aleine-festar. Offensiven mot heime-aleine-festar blir sparka i gang i...

Kven av desse blir utan jobb?

– Ja, vi kan i enkelte tilfelle sjå i barnehagen kven som blir Nav-klientar når dei er 20– 25 år, seier Arild Rekve til...

Fleire får hjelp frå barne- vernet

Nær 50.000 barn og unge mottok tiltak frå barnevernet i løpet av 2010. Dette var 7,1 prosent fleire enn året før, ifølgje nye tal...
ANNONSE

MEIR OM Barnevernet

MEST LESE