ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Barnevernet

Tema: Barnevernet

Få kommunar har barnevernsvakt

Barnevernsvakta er akuttberedskapen til barnevernet, som skal hjelpe born og familiar også utanom opningstidene til barnevernskontoret, fortel NRK.no. Men berre 130 av 428 norske...

Krev betre vilkår for asylborna

Onsdag presenterte Institutt for samfunnsforsking ein rapport om uhaldbare levekår for einslege mindreårige asylsøkarar. – Rapporten kjem med bekymringsmeldingar me har gjeve styresmaktene i fleire...

Vil registrere unge på fest

I eit forsøk på å forhindre vald og kriminalitet vil Stavanger kommune registrere alkoholpåverka ungdommar på heime-aleine-festar. Offensiven mot heime-aleine-festar blir sparka i gang i...

Kven av desse blir utan jobb?

– Ja, vi kan i enkelte tilfelle sjå i barnehagen kven som blir Nav-klientar når dei er 20– 25 år, seier Arild Rekve til...

Fleire får hjelp frå barne- vernet

Nær 50.000 barn og unge mottok tiltak frå barnevernet i løpet av 2010. Dette var 7,1 prosent fleire enn året før, ifølgje nye tal...
ANNONSE

MEIR OM Barnevernet

MEST LESE