ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Asylsøkjar

Tema: asylsøkjar

Betre seint enn aldri

Ingen born skal verte diskriminerte. Likevel er det ei gruppe born i samfunnet som ikkje får den omsorga og hjelpa dei treng i kvardagen....

FN kritiserer Noreg for forskjellsbehandling av einslege mindreårige asylsøkjarar

Omsorgstilbodet til einslege mindreårige asylsøkjarar er langt dårlegare enn det andre barn under vengjene til barnevernet får, slår komiteen fast i den siste rapporten...

Einslege mindreårige føler seg utrygge på asylmottak

To tredelar av ungdommar som møtte opp då Fafo-forskarane arrangerte allmøte, sa dei følte seg utrygge på mottak, skriv Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) og viser til den...

Sju av ti afghanarar som blir returnerte, må flykte vidare

– Situasjonen har gradvis vorte verre og verre over fleire år. Det blir meir uro, meir terror, meir usikkerheit og det er eit aukande tal sivile på...

Yosef er eit oktoberbarn: – Eg har ingenting i Afghanistan

Saka er henta med velvilje frå Hallingdølen. – Fyrst var eg veldig glad for å kome attende til Norge. Eg trudde eg skulle på mottak...

443 barn er forsvunne i Noreg

Heile 443 av 913 asylbarn som har fått mellombels opphald i Noreg har forsvunne, ifølgje ein ny rapport utarbeidd av NOAS, Redd Barna og...

Noreg har tatt imot 0,3 prosent av asylsøkarane i Europa

Frå 2010 til 2015 kom det i gjennomsnitt 810 asylsøkjarar til Noreg kvar månad, men dette talet auka til 2.540 personar i 2015 då...

Asylsøkjarar får læra om dugnad

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har tidlegare sagt at kurset skal lære asylsøkjarar om «norsk folkeskikk». Ifølgje Vårt Land inneheld den ferske læreplanen fag som...

– Ein god følelse å tenkja på det

Saka var først publisert i Suldalsposten.  Sidan september har  Lars Lunde og  Steven Saad Elias halde på med å vøla gardshuset til Ole Martin og Marit Eikeland i Neset....

Varslar om barne-prostitusjon

I 2015 melde norske asylmottak frå om fem einslege mindreårige dei meinte blei utnytta til prostitusjon eller andre seksuelle tenester. Til samanlikning fekk UDI...
ANNONSE

MEIR OM Asylbarn

MEST LESE