ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Arktis

Tema: Arktis

– Vi nærmar oss eit kritisk punkt for miljøgifter i polarområda

Både Arktisk og Antarktis ligg eit godt stykke unna oss, men kjemiprofessor Roland Kallenborn minner om at polarområda er nærare knytte saman med kvardagen...

Halvparten av isbreane i verda kan vere borte innan 2100

Det er særleg dei mindre isbreane som står i fare for å forsvinne, viser den nye studien som er publisert i tidsskriftet Science. Forskinga...

Arktis blir varma opp mykje raskare enn anteke – klimaministeren kallar ny studie dramatisk

Tidlegare studiar har konkludert med at Arktis vart varma opp mellom to og tre gonger raskare enn det globale gjennomsnittet. I ein ny studie har forskarar i...

Meir is enn vanleg i Arktis

Utbreiing av is i Arktis ser ut til å vere godt over det som har vore minimum dei seinaste åra. Kaldt vêr har hjelpt å...

11-åringane bidreg til viktig klimaforsking: – Ikkje ei moglegheit du får kvar dag

– Det er kult å tenkja på at den båten eg har halde i handa, skal plasserast på Nordpolen, seier Tuva Holstad (11). Aksel Seljeset...

Det kan vere for seint å redde sommarisen i Arktis

Nedsmeltinga av isen i Polhavet kan ha nådd eit kritisk punkt der det er for seint å redde sommarisen, ifølgje forskarar som har late...

Tapte klimasøksmålet i Høgsterett

Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkte i 2016 den norske staten for tildelinga av ny oljeboring i Barentshavet gjennom 23. konsesjonsrunde. Organisasjonane meiner at oljeboringa...

Store mengder mikroplast funne i snøen i Arktis

Forskarane undersøkte snø som var henta frå Arktis, mellom anna Svalbard, Nord-Tyskland, dei tyske og sveitsiske Alpane og nordsjøøya Helgoland, og analyserte prøvane i...

Isen utanfor Alaska har forsvunne heilt

I Arktis skjer klimaendringane i eit raskare tempo enn elles i verda. Ein ny analyse frå National Weather Service i USA viser at havisen...

Klimaendringar får kvalross til å stupa i døden

I Netflix-dokumentaren Our planet tek Sir David Attenborough atter ein gong føre seg vår fantastiske verd. I episode to av den åtte episodar lange...

Nordpolen: 20 gradar varmare enn normalt

Temperaturen på Nordpolen er 20 gradar varmare enn normalt, melder The Washington Post. Kartet ovanfor er frå Climate Change Institute ved Universitetet i Maine, der...

Her må olja få ligge urørt

Studien er den første som ser nærare på kor og kva som kan nyttast av dei fossile brennstoffreservane i verda. Inkludert i nei-lista er...
ANNONSE

MEIR OM Arktis

MEST LESE