Framsida Tema Aeon

Tema: aeon

Aeon er eit internasjonalt nettmagasin som publiserer tekstar av leiande forskarar og tenkjarar innan naturfag, kunst, filosofi og politikk. Framtida.no omset og publiserer tekstar frå Aeon med creative commons-lisens.

Har alvorleg utviklingshemma samme rett til liv?

På 1970-talet byrja den australske moralfilosofen Peter Singer, kanskje best kjend for boka Animal Liberation (1975), å argumentera for at det er etisk å...

Nihilisme, den nifsaste av alle gjestar

Nihilisme, og problemet med dette, var det Friedrich Nietzsche var mest berømt for å vere oppteken av. Alle samfunn, meinte han, stolar på implisitte...

Er du den same i 2018 som i 2017?

Det finst ei frase du like gjerne kan møta i ein alvorleg filosofitekst som i den sprøaste sjølvhjelpsboka: «Kjenn deg sjølv!» Frasa har djupe...

Koding er ikkje «gøy», det er teknisk og etisk komplekst

Å programmera datamaskinar er lett som berre det. I alle fall om me skal tru verdas digitale guruar. Frå organisasjonen Code.org sin lovnad om...

Kan ikkje konstruera klokskap

Først, la meg fortelja deg kor smart eg er. Så smart. Femteklasselæraren min sa at eg var gåverik i matematikk, og når eg ser...

Difor må du røre ved nøklane dine for å tru at dei er i veska di

 Art thou not, fatal vision, sensible To feeling as to sight? – Macbeth (Akt II, scene 1), William Shakespeare No som VR-hovudsetta kjem på marknaden, fører dei...

Å drepa eit dyr på ein «human» måte er framleis å drepa det – og det er galt

Ifølgje det vanlege synet på dyreetikk i Vesten er det ikkje det å drepa eit dyr som er problemet; problemet er å påføra dyret...

Difor er førestillinga om at verda vil gå under så farleg

Frå høgre får vi høyre vi at Vesten og den jødisk-kristne sivilisasjonen blir knust mellom utanlandske religiøse fanatikarar og lokale hettekledde ekstremistar. Undergangsteoretikarane frå...

Sjakk er eit spel, ikkje ein sport. Så kva er forskjellen?

Er sjakk og bridge idrettar? Den Internasjonale olympiske komiteen (IOC) meiner det, og vurderer jamleg å ta dei med i sommar-OL – saman med...

Ville verda vera meir fredsam viss det var fleire kvinnelege leiarar?

I løpet av opningsmånadene til første verdskrigen, midt i den brennande jingoismen som rulla over Storbritannia, foreslo diktaren Dorothea Hollins frå Women's Labor League...

For å finna romvesen må vi tenkja oss liv annleis enn det vi kjenner til

Frå klattliknande manetar til steinaktig lav vrimlar planeten vår med eit mangfald av liv som til og med gjer det vanskeleg å skjøne at...

Kvifor trur folk at dei er betre enn dei eigentleg er?

Ein dag i 1995 rana ein stor, tung, middelaldrande mann to Pittsburgh-bankar midt på lyse dagen. Han hadde ikkje maske eller nokon form for...
ANNONSE

MEIR OM Psykologi

MEST LESE