Framsida Tema Aeon

Tema: aeon

Aeon er eit internasjonalt nettmagasin som publiserer tekstar av leiande forskarar og tenkjarar innan naturfag, kunst, filosofi og politikk. Framtida.no omset og publiserer tekstar frå Aeon med creative commons-lisens.

Ville verda vera meir fredsam viss det var fleire kvinnelege leiarar?

I løpet av opningsmånadene til første verdskrigen, midt i den brennande jingoismen som rulla over Storbritannia, foreslo diktaren Dorothea Hollins frå Women's Labor League...

For å finna romvesen må vi tenkja oss liv annleis enn det vi kjenner til

Frå klattliknande manetar til steinaktig lav vrimlar planeten vår med eit mangfald av liv som til og med gjer det vanskeleg å skjøne at...

Kvifor trur folk at dei er betre enn dei eigentleg er?

Ein dag i 1995 rana ein stor, tung, middelaldrande mann to Pittsburgh-bankar midt på lyse dagen. Han hadde ikkje maske eller nokon form for...

Psykopatar har kjensler. Kan dei lære seg å bruke dei?

Psykopatar har lenge vorte funne fascinerande. Namna på berømte psykopatar, som Jeffrey Dahmer og Ted Bundy, framkallar ein sjukleg nyfikne. Brotsverka desse mennene har...

Kvifor vegetarianarar bør bøya eigne reglar

Sannsynlegvis vil dei første kjenslene hennar vera avsky og fråstøting. Vegetarianarar utviklar ofte slike haldningar til kjøttbasert mat, noko som gjer det lettare for...

Demokrati går under når dei bed om for lite frå borgarane sine

– Han synte seg å vera lik alle andre politikarar. Det var klaga eg høyrde på ny og på ny i Athen kort tid etter...

Moderasjon kan vere ein utfordrande, men gjevande balansekunst

Først publisert på aeon.co. For tre hundre år sidan hevda den franske filosofen Montesquieu at folk tilpassar seg betre til midten enn til ytterpunkta. Berre...

Monopol vart funne opp for å demonstrere kapitalismens svake sider

Kjøp land – det blir ikkje laga lengre, spøkte Mark Twain. Det er eit ordtak som vil hjelpe deg i spelet Monopol, det bestseljande...

Å drepe virtuelt burde vere ulovleg

Først publisert i det digitale magasinet Aeon. Du byrjar med å plukka opp kniven, eller å strekkja deg etter halsen på ei broten flaske. Så...
ANNONSE

MEIR OM Teknologi

MEST LESE