ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Abort

Tema: Abort

Seks ting du treng å vite om abort

Kvinners rett til å bestemme over eigen kropp er under press mange stader i verda. Fråfall av støtta til Planned Parenthood skapar usikkerheit for...

– Har ikkje ansvar for å bere fram «idelle»

Livmora mi, fosterets verdi, og samfunnets beste: Eller ubehaget som oppstår på krossvegen mellom ein utilitaristisk etikk og kvinners reproduktive fridom. Før eg legger meg,...

KrFU vil setje krav om abortinnstramming

– Menneskeverd er den viktigaste saka for KrF, og difor meiner me at KrF må ha dette som eit tydeleg krav for å inngå...

Ikkje auka risiko ved tenåringsabort

Undersøkinga, som er gjort ved Helsingfors universitet, har følgt dei om lag 29 000 kvinnene som blei fødde i Finland i 1987. Av dei som...

Tvil internt i KrF om abortforslag

Forslaget til Kristeleg Folkeparti om obligatorisk refleksjonstid ved abort har ikkje berre skapt negative reaksjonar hos andre parti, men også internt i partiet har...

KrFU tause om abortforslag

– Generelt meiner me at tiltak for å førebyggja at kvinner tek abort er kjempeviktig. Me ynskjer å leggja til rette for at alle...

Flest unge tek abort i nord

I 2015 vart det utført 14 001 svangerskapsavbrot, noko som er 65 færre enn i 2014. Det viser tal frå Abortregisteret ved Folkehelseinstituttet. I går skapte...

Vil ha ventetid på abort

– Vi vil at ufødt liv skal ha eit rettsvern. Det har det ikkje i dag. Også i vårt alternativ må det vere nokre...

Rekordfå tenåringsabortar

 Talet på abortar i Noreg har sunke jamt dei siste åra og i 2014 heldt nedgangen fram. I fjor vart det utført 14 061...

– Gøymd i skam for lenge

«For tre timar sidan stakk ho han inn i skjeden, tabletten som får musklane til å trekka seg saman, støyte fosteret ut med blodet....
ANNONSE

MEIR OM Abort

MEST LESE