Aborthøyring: Likestillingsombodet tilrår grense ved veke 22

Likestillingsombodet går lenger enn abortutvalet og tilrår sjølvbestemd grense ved veke 22.

NPK-NTB
Publisert

Det går fram av ei høyringsfråsegn signert likestillings- og diskrimineringsombod Bjørn Erik Thon, skriv Vårt Land. Ombodet inntek altså same konklusjon som mellom anna Landsorganisasjonen i Noreg (LO), Human-Etisk Forbund og Kvinnebevegelsens abortutval.

– Det vil styrkje kvinners rettar at grensa for sjølvbestemd abort blir auka til veke 22, samanfattar likestillings- og diskrimineringsombodet.

Abortutvalet har derimot foreslått å utvide grensa for sjølvbestemd abort til veke 18. I dagens abortlov er grensa ved veke 12.

Høyringa vart avslutta fredag 22. mars.

Då fristen for å komme med høyringssvar til Abortutvalets rapport gjekk ut, hadde det komme inn nesten 1 300 svar. Rundt 90 prosent kom frå vanlege folk.