Halvparten av alle nordmenn vil heve abortgrensa

Omtrent halvparten av befolkninga i Noreg vil heve grensa for sjølvbestemt abort til veke 18, ifølgje ei undersøking frå NRK.

NPK-NTB
Publisert

49 prosent er samde i at grensa for sjølvbestemt abort bør aukast frå 12. svangerskapsveke til veke 18, ifølgje undersøkinga Norstat har gjennomført for NRK.

20 prosent veit ikkje, medan 30 prosent meiner at grensa bør haldast ved veke 12.

I aldersgruppa 18 til 39 år vil fleirtalet (63 prosent) heve grensa for sjølvbestemt abort til 18 veker.

Dei fleste får innvilga abort

Birgitte Heiberg Kahrs er gynekolog ved Volvat Spiren i Trondheim og sat i utvalet som la fram forslaget om å heve abortgrensa til 18 veker.

– Fosteret veks mykje i denne perioden, og mellom svangerskapsveke 12 og 14 kan ein sjå cirka 25 prosent av dei mest alvorlege utviklingsavvika på fosteret. Dette talet stig gjennom heile svangerskapet, seier ho.

Den viktigaste grunnen til å fjerne dagens abortnemnder er at dei fleste får innvilga abort, meiner ho.

Høyringsrunde

I 2023 søkte 649 kvinner som hadde komme lenger i svangerskapet enn veke 12, om abort gjennom nemnder, viser tal frå Abortregisteret. Tolv fekk avslag i nemndene. Seks av desse var over 22 veker.

Forslaget om ny abortlov har vore ute på høyring. Legeforeininga og Jordmorforeningen skriv i høyringssvara sine at dei har valt å ikkje ta stilling til spørsmålet om å heve abortgrensa. Norsk Sykepleierforbund skriv at dei ønskjer å auke grensa til 18 veker.