ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Helse

Tema: Helse

Kjære Bent Høie og Nikolai Astrup, la oss snakke om mensen!

Kjære Bent, og kjære Nikolai. De likar begge to å snakke om utdanning av jenter, og de har heilt rett; dette er definitivt eit...

Tre av ti studentar er ofte einsame

Dei tre spørsmåla som måler einsemd inngår i Studentenes helse- og trivselsundersøking. Mens 29 prosent svarte «ofte» eller «svært ofte» på minst eitt av spørsmåla,...

Gravide med epilepsi bør ta folsyretilskot

Det er tidlegare blitt påvist at tilskot av folsyre under svangerskapen er gunstig for språutviklinga til bornet. No har forskarar frå Universitetet i Bergen (UiB) funne...

Ny kampanje: Dropp sosiale medium i september

Det er The Royal Society for Public Health (RSPH) som står bak kampanjen. Bruk september til å utvikle eit sunnare og meir balansert forhold til...

Pengar til sjømatprosjekt for barn og unge

– Engasjementet for eit betre kosthald hos barn og unge femnar om heile landet. Eg har fått søknader frå både små og store aktørar...

Utgiftene til psykisk helse auka i 2017

Utgiftene til psykisk helsevern hadde størst prosentvis vekst frå året før med ein auke på 3,61 prosent for helsevern retta mot barn og ungdom,...

Talet på gutar som oppsøkte helsestasjonen dobla seg da dei opna eigen helsestasjon for gutar

– Det er ei typisk guttegreie. Mange av gutane hadde gått lenge med problema sine, og det hadde blitt verre enn det hadde behøvd å vere, seier...

Vil ikkje heita helsesøster lenger

– Det er gledeleg at vi no kan samla oss bak ein ny kjønnsnøytral tittel. Helsesyster er ein tittel som i liten grad reflekterer...

Hyppige pausar gjer deg meir effektiv

Institutt for psykologi ved Københavns Universitet har undersøkt samanhengen mellom pausar og produktivitet. Resultatet er for mange arbeidstakarar truleg oppløftande. Om ein ikkje tar hyppige...

Høyrt for mykje på høg musikk? Sjekk kor gammal høyrsel du har!

Bur du i nærleiken av ein flyplass, butikk eller fabrikk? Høyrer du for mykje på høg musikk? Langvarig eksponering for høgt desibelnivå kan gi...
ANNONSE

MEIR OM Helse

MEST LESE