ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Helse

Tema: Helse

To timar ekstra aktivitet gir betre skuleresultat

Rapporten Schools in motion har undersøkt effekten to ekstra timar med fysisk aktivitet i skulen kan ha på elevane si læreevne, helse og læringsmiljø....

Utval vil fjerne sukkeravgifta og erstatte ho med ei helsegrunngitt avgift

Utvalet konkluderer med at sukkeravgifta – avgifta på sjokoladar og sukkervarer, og dessutan alkoholfrie drikkevarer – treffer skeivt og bør avviklast. I staden bør...

Peder Kjøs: – Angsten er ei drivkraft, like mykje som ei hindring

– Angst er erkjenninga av at det er noko som truar. Og så er du redd for at du ikkje har ressursane som skal...

Rogaland tar grep mot smittsam hjernehinnebetennelse

Tal NTB har henta frå Folkehelseinstituttets meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS) viser at Rogaland i perioden 1999–2018 hadde 81 registrerte tilfelle av systemisk meningokokksjukdom....

Ny rapport: Noreg har Europas tredje beste helsevesen

Norsk velstand og høge utgifter per innbyggjar på helsevesen ser ut til å løna seg. Det slår den svenske tenketanken Health Consumer Power House fast...

Kreftforeningen skuffa over at regjeringa droppar solarieforbod

Måndag la Direktoratet for strålevern og atomtryggleik fram ein nasjonal UV- og hudkreftstrategi på oppdrag for regjeringa. Målet med strategien er å redusere veksten...

Lykka er ein pose på magen

Saka er publisert med velvilje frå Hallingdølen.no. Heile saka og video kan du sjå der. For eit par veker sidan vart stomiopererte over heile verda...

Er «Tante Raud» på besøk? Sei det med ein emoji!

– Mensen er ikkje berre litt flaut. Mange stadar i verda er det så tabubelagt at jenter mister skulegong, fortel Kari Helene Partapuoli, generalsekretær...

Fysioterapeutar skal få meir flyktningkunnskap

Korleis skal helsevesenet møte menneske i eksil, og kva betyr det å leve utan familie og nettverk, med eit ukjend språk, lurer psykomotorisk fysioterapeut...

Treningsmyten blir avliva av fedmeforskarar

– Det er uetisk av legar og styresmakter å seie at trening hjelper deg å gå ned i vekt, seier overlege Rønnaug Ødegård ved...
ANNONSE

MEIR OM Helse

MEST LESE