ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Helse

Tema: Helse

Sukkerhaldige drikker kan auke risikoen for kreft ifølgje ny studie

Dei siste tiåra har forbruket av kaloririk drikke som inneheld sukker, eksplodert verda over. Ei gruppe franske forskarar har undersøkt koplinga mellom eit auka forbruk...

Hudkreftdagen: Kreftforeningen åtvarar mot solarium

På hudkreftdagen 22. mai åtvara Kreftforeningen nordmenn mot kreftrisikoen som følgjer med sommarsesongen. – Vi kan alle gjere noko for å redusere risikoen for å...

Siste sjanse for unge kvinner som vil ha gratis HPV-vaksine

Totalt har 200.000 kvinner som er fødde i 1991 eller seinare, fått tilbod om den gratis vaksinen, som består av tre dosar. Tal frå Nasjonalt...

Éin av tre studentar lid av søvnproblem

Ofte handlar det om dårleg døgnrytme, ifølgje søvnforskar Bjørn Bjorvatn. Døgnrytmeproblem vil seie at ein kviknar til på kvelden og slit med å få...

To timar ekstra aktivitet gir betre skuleresultat

Rapporten Schools in motion har undersøkt effekten to ekstra timar med fysisk aktivitet i skulen kan ha på elevane si læreevne, helse og læringsmiljø....

Utval vil fjerne sukkeravgifta og erstatte ho med ei helsegrunngitt avgift

Utvalet konkluderer med at sukkeravgifta – avgifta på sjokoladar og sukkervarer, og dessutan alkoholfrie drikkevarer – treffer skeivt og bør avviklast. I staden bør...

Peder Kjøs: – Angsten er ei drivkraft, like mykje som ei hindring

– Angst er erkjenninga av at det er noko som truar. Og så er du redd for at du ikkje har ressursane som skal...

Rogaland tar grep mot smittsam hjernehinnebetennelse

Tal NTB har henta frå Folkehelseinstituttets meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS) viser at Rogaland i perioden 1999–2018 hadde 81 registrerte tilfelle av systemisk meningokokksjukdom....

Ny rapport: Noreg har Europas tredje beste helsevesen

Norsk velstand og høge utgifter per innbyggjar på helsevesen ser ut til å løna seg. Det slår den svenske tenketanken Health Consumer Power House fast...

Kreftforeningen skuffa over at regjeringa droppar solarieforbod

Måndag la Direktoratet for strålevern og atomtryggleik fram ein nasjonal UV- og hudkreftstrategi på oppdrag for regjeringa. Målet med strategien er å redusere veksten...
ANNONSE

MEIR OM Helse

MEST LESE