ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Helse

Tema: Helse

Helsepersonell reagerer på trend med full narkose til barn hos tannlegen

– Vi blir meir pysete. Ting skal ikkje gjere vondt lenger, og folk flest vil ha det tilnærma friksjonsfritt. Òg hos tannlegen, seier anestesilege...

Forbrukarrådet: Digital kommunikasjon mellom lege og pasient kan gi milliardinnsparing

Ei undersøking frå Forbrukarrådet viser at folk veldig gjerne ønsker å nytte seg av moderne kommunikasjonsmiddel for å kommunisere med fastlege eller for å...

Dei tyngste soldatane kjem frå Bygde-Norge

Resultata kjem fram i ein ny rapport frå Samhandlingsbarometeret i Helse Førde, melder NRK. – Det er ein tendens at bygdefolk er tyngre enn folk i...

Helsesista med eigen tv-serie

– Det stemmer! Eg er i gang med innspelinga av min heilt eigen TV-serie. Det er utruleg stort og veldig gøy!, skriv Tale Maria Krohn...

Lettleste bøker gjer at vaksne med dysleksi føler seg dumme

– Alle vi intervjua var gjennomgåande negative til måten tekstane var sett opp på. Dei syntest det såg ut som barneskulebøker, og det fekk...

Ni av ti vil ha tannhelse inn i det offentlege helsetilbodet

Støtte til denne påstanden er jamt fordelt på tvers av politiske preferansar, ifølgje undersøkinga, som er utført av Opinion for FriFagbevegelse og Dagsavisen. 94,4 prosent av veljarane...

Undersøking: Ein av tre droppar tannlegen grunna kostnaden

Spørjeundersøkinga er utført av Opinion for FriFagbevegelse.no og Dagsavisen. Blant dei som oppgir ei årsinntekt under 300.000, svarar nesten halvparten at dei enten har utsett eller latt...

Ny app for brystkreftråka

I løpet av 2019 vert ein chatbot for kvinner, som anten har, eller vert utgreia for, arveleg bryst- og eggstokkreft lansert, skriv Kreftforeningen.no. Kvart år får...

Serious games: dataspel som reddar liv

Eit nytt dataspel skal lære born korleis dei skal leve med diabetes, melder Forskning.no. – Spelet skal gjere prosessen med å verte van med eigen sjukdom...

Uvaksinerte risikerer jobbnekt i helsevesenet

Spørsmåla om vaksinasjonshistorikk og innstilling til vaksinasjon vil gjelde alle som søkjer på jobbar der dei kjem i kontakt med pasientar, ifølgje Fagbladet Journalen. Dersom...
ANNONSE

MEIR OM Helse

MEST LESE