ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Helse

Tema: Helse

– Ta ofte pause og ver bevisst på haldninga di

I ein kjellar i eit stort kontorbygg på Smestad i Oslo dukkar ei blid kviteseiding med litt rusten dialekt oss. Ho og mannen har...

Har alvorleg utviklingshemma samme rett til liv?

På 1970-talet byrja den australske moralfilosofen Peter Singer, kanskje best kjend for boka Animal Liberation (1975), å argumentera for at det er etisk å...

For første gong er det fleire som bruker snus enn røyk i Noreg

– Trass i nedgangen i daglegrøyking har den totale delen i befolkninga som dagleg brukar tobakk auka, seier førstekonsulent Joachim Wettergreen i Statistisk sentralbyrå (SSB). Les...

Legar åtvarar: Å halde tilbake ein nys kan vere farleg

Enkelte vel å blokkere luftvegane når dei kjenner at ein nys er på veg og dermed «svelge» heile den eksplosive krafta i nysen. Vanlegvis er...

Røyking på fest er livsfarleg

– Festrøykjarane er yngre og meir velutdanna enn dei som er daglegrøykjarar. Det verkar som om dei ikkje skjønar at røyking kan ha svært...

Nordmenn blir dummare – dette kan DU gjera

Etter fleire tiår med stadig aukande intelligens i dei nordiske landa har trenden snudd, ifølgje ein artikkel i tidsskriftet Intelligence. I dei norske målingane er...

Førte til rask nedgang i spedbarnsdødstal

Året er 1887. Noreg er på denne tida eit fattig land. Olja ligg framleis under bakken og velferdsordningar er det enno lite av. Dødstala...

Studie: Utøya-ungdommar plaga av migrene

Det viser ein ny studie frå Oslo universitetssjukehus og Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress. Studien er ein av dei første der Utøya-ungdommar blir samanlikna...

Åtte ting du må vite om luftforureining

For å sikre best mogleg helse er det viktig at lufta rundt deg er rein og frisk. Me menneske pustar nemleg inn omtrent 10.000...

Kvifor har nokon lettare for å leggje på seg enn andre?

I dag fell heile 40 prosent kvinner og 55 prosent menn innan kategorien «overvektig» i Noreg. Det vil seie at dei har ein kroppsmasseindeks...
ANNONSE

MEIR OM Kult om Kroppen

MEST LESE