ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Høgare utdanning

Tema: Høgare utdanning

Nord universitet vil legge ned Nesna og Sandnessjøen som studiestader

Endringane som universitetet ønsker å gjere inneber ei samling av forsking og utdanning i sterkare fagmiljø, og dessutan endring og avvikling av aktiviteten ved...

Regjeringa vil gjere utveksling tryggare

Regjeringa vil stramme inn krava slik at utvekslingsorganisasjonar må ha faste rutinar for å unngå, fange opp og rette opp uakseptable situasjonar. – Vi ønsker...

Nybø vil ha fleire grunnskulelærarar og sjukepleiarar

– Kva er det vi treng? Vi treng grunnskulelærarar og barneskulelærarar. Det er eitt av fleire behov vi har framover. Vi treng særleg grunnskulelærarar...

Læraryrket har fått høgare status blant vidaregåandeelevar

Mellom 2009 og 2019 har statusen til læraryrket auka i aldersgruppa 16 til 22 år, viser ei undersøking gjennomført av Respons Analyse på oppdrag...

Ny masterutdanning skal betre helsetenesta

Mastergraden skal gi fordjuping og kompetanse på eit breitt fagområde. Det er viktig å gi brukarane med store og samansette utfordringar eit godt og...

Vart lei av bank og frilansliv – starta på sjukepleien

Saka er henta med velvilje frå Suldalsposten. – Bergen er ein fantastisk studentby, med eit godt kulturliv og studentar frå heile Vestlandet. Sjur Førland er 25...

Total mannsdominans på utdanningane til gitar, bass og trommer

– Institutt for rytmisk musikk har aldri hatt ein kvinneleg gitarist som student. Vi kan ikkje lenger berre snakke om dette problemet, vi må...

Karak­ter­press: – For jusstu­denter, av jusstu­denter

Innlegget var først publisert i Universitas. Eg visste ikkje heilt kva eg gjekk til idet eg byrja på studiet i rettsvitskap ved Universitetet i Oslo....

Tal frå utdanningsinstitusjonane viser: Ja, det løner seg å klage på karakterane!

Tala talar same sak: Det løner seg å klage. Meir enn 90 prosent av dei som klagar vert ståande eller går opp i karakter når...

Over 200 studentar utestengde frå norske universitet og høgskular

Universitetet i Tromsø har flest utestengde, med 30 studentar per 2. mars, viser ein gjennomgang universitetsavisa Khrono har gjort. Ni universitet og høgskular har færre enn...
ANNONSE

MEIR OM Høgare utdanning

MEST LESE