ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Høgare utdanning

Tema: Høgare utdanning

Menn skal kvoterast inn på psykologistudiet

Bakgrunnen for avgjerda frå Kunnskapsdepartementet er at det er særleg skeiv kjønnsfordeling ved desse studia. – Vi ser at studentar vel tradisjonelt når dei skal...

Studentar nøgde med utanlandsopphald

Om lag 16 prosent av norske studentar har dei siste åra vore på utveksling, samstundes som fleire også deltar på kortare utanlandsopphald. Studentane er...

Nye tal: Studentane tek rekninga for 11 månadars studiestøtte

Nye utrekningar Kunnskapsdepartementet har gjort for SV viser at regjeringa har finansiert den utvida studiestøtta ved å kutte i andre støtteordningar for studentar, melder...

Livsfarleg å vere student og akademikar

Det er ikkje like trygt å vere student eller akademikar over alt. I 47 land i verda kan det vere direkte livsfarleg, melder Forskning.no. Det...

Kvinner spør lite på forelesingar

I ein studie publisert i Science Daily, og omtalt i Universitas, observerte forskarar frå universitetet i Cambridge 250 seminar i ti ulike land. Kjønnsfordelinga var...

Maia og Mathias får løn under utdanning

– Eg var ikkje førebudd på at det skulle vere så mykje rollespel. Det er litt utanfor mi komfortsone, smilar Maia (23). Framtida.no møter ho...

Det skal bli enklare å studere i utlandet

– Internasjonal erfaring i studietida gir store moglegheiter både for den enkelte student og for samfunnet. No vil vi ha innspel frå studentane, utdanningsinstitusjonane...

Fektinga finansierte utdanninga

– Det er jo ein del idrettar der nordmenn er ganske gode, så om du ikkje er god nok i Noreg til å bli...

Høgskular og universitet får språkrefs

– Kartlegginga som Språkrådet har gjort viser at det berre unntaksvis er etablert tiltak og aktivitetar for å setja i verk retningslinjene. Dei språkpolitiske...

Studentar skal få betre vern mot trakassering

Stortinget bad i februar regjeringa om å lage eit lovforslag. Det skjedde mens historier om seksuell trakassering dukka opp i mange deler av samfunnet,...
ANNONSE

MEIR OM studentliv

MEST LESE