ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Høgare utdanning

Tema: Høgare utdanning

NTNU vert meldt for brot på diskrimineringslova

Innan 2023 skal NTNU sitt nybygg Helgasetr stå klart. Der skal universitetet samle helse- og sosialfaga og Studentsamskipnaden sine idretts- og servicetilbod. Tidlegare i oktober...

Meiner studentane er gløymde i statsbudsjettet

– Solberg-regjeringa har sagt at dei skal satse på kunnskap, men dei har gløymt dei viktigaste i høgare utdanning, nemleg oss studentar.  Det seier Tuva...

Korona ramma læringsmiljøet – fagskulestudentar urolege

Tilfredsheita til studentane med studietilbodet er svekt på dei fleste områda, viser ei fersk undersøking av studiekvaliteten som Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i...

Studia blir utvida for dei mest vrine språka

Det er Kunnskapsdepartementet som no opnar for at utdanningsinstitusjonane kan lage eit lengre studieløp for grada bachelor for språka som er spesielt vanskelege. Normalt er modellen...

Framleis fleire tusen studentar i bustadkø: – Uforsvarleg

Samskipnadsrådet har henta inn tal frå dei fjorten studentsamskipnadene i landet om kor mange studentar som har vorte tildelte bustader og kor mange som...

Utanlandsstudentane skuldar meir pengar

I 2008 var gjennomsnittsgjelda til ein norsk bachelorstudent i utlandet 352.000 kroner, medan ho i 2020 var 599.000 kroner, viser tal frå Lånekassen som NRK har...

Over 10.000 i studentbustadkø – NSO etterlyser nye studentbustader

Køtala har minka med 6.088 studentar, frå 16.421 2. august til 10.333 16. august, skriv Samskipnadsrådet.no Køtala går ned fordi studentar anten flyttar inn i ein...

NTNU toppar lista over Noregs største studiestader

Den største studiestaden i Noreg er Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) med 41.900 studentar hausten 2020. Det betyr at 14 prosent av alle norske studentar...

Fleire studiestadar vil ikkje masseteste studentane

Norges handelshøgskule i Bergen (NHH) testar alle studentar dagleg under fadderveka. Over 100 studentar blei smitta ved studiestart i fjor, og arrangørane av fadderveka...

Helsedirektoratet tilrår at studentar kan teste seg ut av smittekarantene

– Hovudpoenget her er at vi tilrår å erstatte smittekarantene med regelmessig testing for dei som er nærkontaktar av smitta personar. Det er i...
ANNONSE

MEIR OM Korona

MEST LESE