ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Høgare utdanning

Tema: Høgare utdanning

Fleire studieplassar for spesialsjukepleiarar

I tillegg blir det løyvd 5 millionar kroner til eit prosjekt for IKT-tryggleik. Dei nye studieplassane går til anestesisjukepleie, barnesjukepleie, intensivsjukepleie, operasjonssjukepleie og kreftsjukepleie –...

Berre halvparten av bachelorstudentane fullfører på normert tid

I perioden 2008–2012 byrja om lag 167.000 studentar på eit bachelorstudium for første gong. Kvinnedelen var på 59 prosent. Blant studentane som fullfører på normert...

«Helsebrødre som ikke er brødre»: – Kall meg kva du vil

– Hadde det heitt helsesøster så hadde eg søkt for det. Det hadde ingenting å seie for min del. Eg kallar meg sjølv for...

Utdanningsinstitusjonane lyt ta ansvar – studentane krev norsk fagspråk

– Det handlar om identitet og det å kjenne seg att i språket, men òg om fagleg meistring, seier Eigil Hole Lønning i Språknytt frå...

Færre studentar møter til studiestart fleire stader

Universitetet i Oslo, Oslomet, Universitetet i Søraust-Noreg, Universitetet i Agder, Høgskulen på Vestlandet, Nord Universitet og Universitetet i Stavanger har alle opplevd den same...

Universitet og høgskular får 161 millionar til undervisningslokale

Totalt aukar regjeringa løyvingane til oppgradering frå 75 millionar kroner i fjor til 161 millionar kroner i år. – Universitet og høgskular må gi rom...

Kjære NORD universitet: Det er inga skam å snu!

Rektor ved NORD universitet foreslår nedlegging av den 101 år gamle institusjonen for lærarutdanning på Nesna. Forslaget rammar og sjukepleiarutdanninga i Sandnessjøen. Dette trass i...

Fleire vil jobbe med teknologi og berekraft i vest

Over heile landet går søkarmassen ned mellom to og tre prosent, viser tala etter søknadsfristen til Samordna opptak i april. Dette er første gongen...

Nord universitet vil legge ned Nesna og Sandnessjøen som studiestader

Endringane som universitetet ønsker å gjere inneber ei samling av forsking og utdanning i sterkare fagmiljø, og dessutan endring og avvikling av aktiviteten ved...

Regjeringa vil gjere utveksling tryggare

Regjeringa vil stramme inn krava slik at utvekslingsorganisasjonar må ha faste rutinar for å unngå, fange opp og rette opp uakseptable situasjonar. – Vi ønsker...
ANNONSE

MEIR OM Utveksling

MEST LESE