ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Høgare utdanning

Tema: Høgare utdanning

Professor om psykosomatiske lidingar: – Mange trur det betyr «fake»

– Psykosomatiske lidingar er underkommunisert i utdanninga. Det fell mellom to stolar, då det ikkje er reine somatiske lidingar, men heller ikkje reine psykiske...

LO krev krisetiltak for studentar

LO meiner tiltaka må på plass slik at studentar som har mista deltidsjobben og store delar av inntekta under koronakrisa, får råd til å...

Lang kø for å få time hos studentpsykolog

Før pandemien var ventetida for å få psykologtime via Sammen, studentsamskipnaden på Vestlandet, to veker. No må studentane vente minst fire veker og opp...

Ekspertar fryktar for studentane si psykiske helse – føreslår vekkjeteneste og kurs i stressmeistring

Ekspertgruppa er sett ned av regjeringa for å sjå på tiltak som kan betre situasjonen for studentane. Smitteverntiltaka går ut over studiane, men også...

Student Caroline (19): – Eg veit knapt kven eg går på kull med

Caroline Clausen (19) gjekk siste året på vidaregåande skule og hadde det travelt med skule og fritidsaktivitetar, då koronaviruset kom til landet i vår og...

Studentar vil møte opp på eksamen – trass i koronasymptom

Kring 50 prosent av ingeniør- og teknologistudentane ved NTNU i Trondheim seier dei vil møte opp på skuleeksamen, sjølv om dei har koronasymptom.  Det viser...

Regjeringa vil forlengje stipendordning for utanlandsstudentar

– Er det ein ting koronapandemien har vist oss, så er det kor viktig det er med internasjonalt samarbeid og dialog på tvers av...

Ingeborg (21) fryktar utvekslingsstopp svekkjer jobbutsiktene

UiO tok i vår den vanskelege avgjersla om å avlysa all ordinær utveksling for haustsemesteret 2020, etter drøftingar med både studentrepresentantar og leiinga ved...

Studentar som dreg på utveksling, bryt ikkje UDs reiseråd

Departementet viser til at ei av hovudgrunngivingane for UDs reiseråd er å unngå at reisande tek med seg smitte frå utlandet og heim til...

Rekordlåg studielånsrente hos Lånekassen

Samtidig blir tiårsrenta verande uendra, opplyser Lånekassen i ei pressemelding. Frå september var den flytande renta hos Lånekassen 1,54 prosent, men frå november går ho...
ANNONSE

MEIR OM Høgare utdanning

MEST LESE